Zamknij X

Matury 2020. Nie zdało 26% piszących we Włocławku

2020-08-12 09:28:00, Maciej Kowalczyk

W Polsce co czwarty absolwent szkoły średniej nie będzie wspominał najlepiej tegorocznych matur. Spośród 260 tysięcy maturzystów 26% nie zdało egzaminu dojrzałości. Jak na tym tle wypadli uczniowie z Włocławka? Nie najgorzej.

Najlepszy wynik wśród włocławskich szkół średnich odnotowano w Liceum im. Marii Konopnickiej. Matury nie zdały tam zaledwie dwie osoby, co stanowi 1,06% zdających. Na podobnym poziomie wyniki kształtowały się w Liceum Ziemi Kujawskiej. Tu matury nie zdały 3 osoby spośród 164, które przystąpiły do egzaminu (1,83%). N ostatnim stopniu „maturalnego podium” znalazło się II Liceum im. Mikołaja Kopernika, gdzie 22 zdającym „powinęła się noga” (17,74 %).

Musimy jednak zaznaczyć, że w zdecydowanej większości uczniowie nie zdali tylko jednego spośród tegorocznych egzaminów. Oznacza to, że będą mogli przystąpić do wrześniowej poprawki.

Podobnie jest we włocławskich technikach, jednak tu (jak w całym kraju) procent zdawalności jest niższy niż w liceach ogólnokształcących. Najlepiej pod tym względem wypadli w tym roku uczniowie „Elektryka”, gdzie procent niepowodzeń wyniósł zaledwie 9,68% i był zdecydowanie lepszy niż w większości włocławskich liceów. Na kolejnym miejscu znajduje się Zespół Szkół Budowlanych, w którym egzamin „oblało” ponad 42 % zdających. Podium, w przypadku techników, zamyka Zespół Szkół Technicznych , gdzie nie zdało 49,45% uczniów, jednak warto w tym miejscu wspomnieć, że niemal identyczny wynik uzyskano w Zespole Szkół Ekonomicznych 49,46%.

Ogółem, do tegorocznego egzaminu maturalnego przystąpiło w tym roku 1169 absolwentów (w większości liceów). Dla 860 spośród nich ogłoszenie wyników jest równoznaczne z możliwością poszukiwania miejsca na uczelni wyższej. Spośród pozostałej grupy osób, które egzaminu nie zdały (309), 191 ma jeszcze szansę zdać wrześniowy egzamin poprawkowy. Procentowy, ogólny wynik matur we Włocławku jest niemal identyczny jak ogólnopolski - zdało 73,57% absolwentów. 

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz