Urząd Skarbowy informuje: niedługo upływa termin składania deklaracji PIT-16A i PIT-19A

2021-01-18 12:33:35, Q4.pl

Już pierwszego lutego 2021r. Upływa termin składania deklaracji PIT-16A, oraz PIT-19A za ubiegły rok, dla tych podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej, oraz dla osób duchownych. Urząd Skarbowy we Włocławku zachęca do rozliczenia składanych deklaracji przez internet, za pomocą rządowej strony.

Informacje w zakresie wypłeniania deklaracji PIT-16A, oraz PIT-19A, podatnicy mogą uzyskać w budynku Urzędu Skarbowego we Włocławku przy ul. Okrzei 72B, w Sali Obsługi, na stanowisku D1. Istnieje także możliwość kontaktu telefonicznego pod numerami; 54 42-32-111, 54 42-32-162 i 54 42-32-164.

Informacja o ilości złożonych deklaracji na dzień 15.01.2021r.:

  • PIT- 16A – 34 szt. ( w tym 1 szt. e-deklaracji) - spodziewana ilość 330 szt.
  • PIT- 19A – 8 szt. ( w tym - szt. e-deklaracji) - spodziewana ilość 92 szt.

Terminy składania pozostałych zeznań podatkowych za 2020 r.:

  • dla podatników prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych - zeznanie należy złożyć w terminie - od 15 lutego 2021 r. do 01 marca 2021 r.
  • dla podatników nie prowadzących działalności gospodarczej oraz dla podatników prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych zeznanie należy złożyć w terminie - od 15 lutego 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Informacje w zakresie wypełniania zeznań podatkowych podatnicy mogą uzyskać w budynku Urzędu Skarbowego we Włocławku przy ul. Okrzei 72B w Sali Obsługi. Sala dostępna jest dla podatników od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 do 12:00 i od 13:15 do 15:00.

Z uwagi na stan epidemii codziennie w godz. od 12:00 do 13:15 wprowadzona została przerwa w obsłudze Klienta ze względu na dezynfekcję budynku. W tym czasie istnieje możliwość skorzystania z wystawionych w przedsionku urn, do których można wrzucać wypełnione zeznania podatkowe.

Istnieje również możliwość kontaktu telefonicznego;

  • podatnicy nie prowadzący działalności gospodarczej - w pokoju nr 134, bądź telefonicznie pod numerami 54 42-32-211, 54 42-32-212, 54 42-32-264;
  • podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych oraz opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych - telefonicznie pod numerami: 54 42-32-202; 54 42-32-204; 54 42-32-206;  54 42-32-207; 54 42-32-208; 54 42-32-273; 54 42-32-266; 54 42-32-210; 54 42-32-255;
  • podatnicy uzyskujacy dochody zagraniczne pod nr telefonu 54 42-32-157;

Tak jak w latach poprzednich od 15 lutego dostępna jest usługa „Twój e-PIT” na Portalu podatkowym.

Terminy zwrotów nadpłat wynikających z zeznań rocznych za rok 2020:

  • Zeznania złożone papierowo – 3 miesiące od daty złożenia poprawnego zeznania, nie wcześniej niż od 15.02.2021 r.
  • Zeznania złożone elektronicznie – 45 dni od daty złożenia poprawnego zeznania, nie wcześniej niż od 15.02.2021 r.
  • W przypadku rodzin, posiadających Kartę Dużej Rodziny, preferencyjny termin zwrotu wynosi 30 dni od daty złożenia poprawnego zeznania, nie wcześniej niż od 15.02.2021 r.

Informacja dla płatników:

Informacje PIT-11, PIT-11A, PIT-8C, PIT-R, PIT-4R, PIT-8AR i PIT-40A za 2020 r. płatnicy mają obowiązek wysłać do Urzędu Skarbowego do dnia 01 lutego 2021 r. wyłącznie drogą elektroniczną.

Dodatkowo informujemy, iż z dniem 20 stycznia 2021 r. upływa termin składania deklaracji PIT-6 za rok 2021 tj. deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu.
Na dzień 15.01.2021 r. złożono 29 szt. deklaracji PIT- 6 (spodziewana ilość 128 szt.)

(Informacja prasowa Urzędu Skarbowego we Włocławku)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz