Włocławianin przewodniczącym RDiM

2021-01-15 13:17:07, Maciej Kowalczyk

V Kadencja Rady Dzieci i Młodzieży RP rozpoczęła się 7 grudnia 2020r . Przewodniczącym Rady działającej przy Ministerstwie Edukacji i Nauki został włocławianin Jakub Lewandowski.

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej działa od 2016 roku. Składa się z 16 członków Rady (po jednym z każdego województwa) i 16 zastępców członków Rady. Do zadań Rady należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań.

Jakub Lewandowski był też wcześniej delegatem na Sejm Dzieci i Młodzieży XXIII kadencji, oraz Radnym VI i Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek VII kadencji.

Celem, który postawił sobie nowy Przewodniczący Rady, jest szeroka współpraca ze wszystkimi środowiskami młodzieżowymi.

 

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz