Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w mieście i powiecie włocławskim – podsumowanie roku 2020

2021-01-15 11:53:16, Q4.pl

Mieszkańcy Włocławka i powiatu w roku 2020 przy pomocy Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa zaznaczyli 886 miejsc, które policjanci skontrolowali jako zagrożone. Każde zgłoszenie było szczegółowo sprawdzany, a najczęściej zaznaczane były informacje o spożywaniu alkoholu w miejscu niedozwolonym, nieprawidłowym parkowaniu oraz miejscach przekraczania prędkości.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje w województwie kujawsko-pomorskim od września 2016 roku. Od tego czasu również mieszkańcy Włocławka i powiatu mają możliwość wpływania na bezpieczeństwo w swoim regionie.

Za pomocą aplikacji internetowej mogą zaznaczać na interaktywnej mapie miejsca, w których według nich występują zagrożenia. Mapa daje możliwość zgłaszania różnego rodzaju niepokojących zachowań, wystarczy wybrać z katalogu i zaznaczyć to, o którym chcemy poinformować stróżów prawa.

Wszystkie tego typu zgłoszenia są następnie weryfikowane przez policjantów. W przypadku potwierdzenia przez mundurowych, że na danym obszarze występuje wskazane zagrożenie, podejmują oni czynności w celu jego wyeliminowania. Mundurowi mogą więc np. powiadomić zarządcę drogi o braku właściwego oznakowania, o ubytkach w nawierzchni, czy też o innych sytuacjach, które mogą zagrażać bezpieczeństwu.

W 2020 roku mieszkańcy naszego regionu nanieśli na mapę 886 zgłoszeń. Najczęściej, bo 285 razy, informowali o spożywaniu alkoholu w miejscu niedozwolonym. 117 zgłoszeń dotyczyło nieprawidłowego parkowania, a 132 przekraczania dozwolonej prędkości. Policjanci potwierdzili 47% niepokojących zdarzeń, część z nich została już wyeliminowana.

Przypominamy, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do zgłaszania sytuacji pilnych, czyli takich, które wymagają natychmiastowej reakcji funkcjonariuszy. W takich przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.

(Informacja prasowa KMP Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz