Trwa nabór projektów do Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok

2020-09-02 08:38:17, Maciej Kowalczyk

Do 23 września 2020 roku mieszkańcy Włocławka mogą zgłaszać projekty: drogą elektroniczną lub poprzez wrzucenie formularza zgłoszenia projektu do urn wystawionych w budynkach: Urzędu Miasta (Zielony Rynek 11/13), Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (ul. Żabia 12a).

Do formularza zgłoszenia projektu należy dołączyć listę osób popierających projekt.

Do podziału są 4 000 000 złotych (słownie: cztery miliony złotych), w poszczególnych kategoriach projektów:

zielona – 1 000 000 złotych (obejmuje projekty związane z roślinnością na terenach należących do Miasta Włocławek).

instytucjonalna – 1 000 000 złotych (są to projekty realizowane na obszarze należącym do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Włocławek).

ogólnomiejska – 2 000 000 złotych (obejmuje projekty, które nie kwalifikują się do pozostałych kategorii).

Maksymalna wartość pojedynczego projektu/zadania może wynieść 1 000 000 złotych.

Ogłoszenie wstępnej listy projektów nastąpi do 23 października 2020 roku. Procedura odwoławcza od wyników weryfikacji wraz z rozpoznaniem odwołań potrwa do 13 listopada 2020 roku. Głosowanie będzie trwało od 16 do 30 listopada 2020 roku.

Ogłoszenie wyników głosowania odbędzie się najpóźniej do 30 grudnia 2020 roku.

W celu zasięgnięcia szczegółowych informacji, polecamy stronę wloclawek.pl.

(Inf. prasowa UM Włocławek)

 

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz