Zamknij X

Dotacje do remontów w SSR - podpisano kolejne umowy

2020-07-16 08:06:46, Maciej Kowalczyk

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 realizowane jest przedsięwzięcie 4.1.4. Dotacje do remontów zakładające wsparcie finansowe w realizacji prac lub robót budowlanych dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

Zainteresowani właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości zlokalizowanych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji mogą skorzystać z czterech programów wsparcia finansowego:

  • "Inwestycja z klasą” (do 50 % dofinansowania) – na kompleksową przebudowę lub remont generalny nieruchomości;
  • „Remont krok po kroku” (do 30% dofinansowania) – na poszczególne elementy konstrukcyjne lub instalacje wewnętrzne;
  • „Witryna+” (do 30 % dofinansowania) – na projekt oraz wykonanie witryny i reklamy sklepu;
  • „Historia się opłaca” (do 50 % dofinansowania) – na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków.

15 lipca w Urzędzie Miasta Włocławek miało miejsce uroczyste podpisanie umów z 10 właścicielami/użytkownikami wieczystymi nieruchomości zlokalizowanych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji realizującymi zamierzenia remontowe w obszarze rewitalizacji. Łączna kwota udzielonych dotacji na prace remontowe w 2020 roku wynosi 1 437 889,85 zł. Zaangażowanie środków prywatnych to kwota blisko 2,5 mln. zł.
Wśród nieruchomości dofinansowanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 znajdują się:

w ramach programu "Inwestycja z klasą” (do 50 % dofinansowania):

1. ul. Żabia 21/23/25, zakres: remont dachu, remont instalacji elektrycznej w tym niskoprądowej, remont klatek schodowych, kwota dotacji: 282 934,57 zł,

2. ul. 3 Maja 30, zakres: remont budynku mieszkalno-usługowego nr 1 i budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 w zakresie: remont dachu, remont elewacji frontowej, remont klatek schodowych, kwota dotacji: 209 495,00 zł,

w ramach programu „Remont krok po kroku” (do 30% dofinansowania):

1. ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18, zakres remont elewacji tylnej części budynku wraz z cokołem, kwota dotacji 51 272,32 zł,

2. ul. Maślana 8/10, zakres: naprawa gzymsów i ścian zewnętrznych elewacji, wymiana balustrad tarasowych i balkonowych, przemurowanie komina, kwota dotacji 43 827,85 zł,

3. ul. Zielony Rynek 3, zakres: remont stropu nad mieszkaniem 16A, remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej, remont kominów i ścian, kwota dotacji: 64 141,74 zł,

4. ul. Piekarska 15, zakres: remont elewacji frontowej, wymiana konstrukcji dachu oficyny zachodniej, wymiana sieci elektrycznej do zabezpieczeń wew. Instalacji lokali nr 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, kwota dotacji: 103 708,22 zł,

5. ul. Cyganka 26, zakres: remont dachu i elewacji budynku mieszkalnego strona wschodnia, kwota dotacji: 91 968,48 zł,

w ramach programu „Historia się opłaca” (do 50 % dofinansowania):

1. ul. Królewiecka 7, zakres prac: remont elewacji, kwota dotacji 45 655,98 zł,

2. ul. Łęgska 79, zakres: remont elewacji i dachu budynku frontowego, oficyny, wewnętrznej kanalizacji ogólnospławnej, kwota dotacji: 239 996,58 zł,

3. ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27, zakres: projekty budowlane, remont stropów drewnianych, stabilizacja konstrukcyjna budynku – wzmocnienie konstrukcji ścian budynku, odtworzenie i stabilizacja konstrukcyjna zniszczonych schodów, modernizacja instalacji elektrycznej i niskoprądowej, kwota dotacji: 304 879,11 zł.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz