Nowa pomoc dla firm średnich

2020-06-12 09:42:25, Maciej Kowalczyk

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku udziela informacji osobom poszukującym możliwości wsparcia na szkolenia, otwarcie własnej działalności gospodarczej, firmom poszukującym kapitału na rozwój oraz wsparciem w związku z wystąpieniem epidemii Covid-19 finansowanym z Funduszy Europejskich.

Informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami 54 235 67 21, 54 235 67 12 lub e-mailowo ue.wloclawek@kujawsko-pomorskie.pl

Już od 15 czerwca 2020 r. rozpocznie się nabór wniosków w ramach projektu Dotacje na kapitał obrotowy w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój.

Celem naboru jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

O wsparcie mogą ubiegać się firmy zatrudniające co najmniej 50 pracowników i mniej niż 250 oraz spełniające pozostałe warunki zakwalifikowania do kategorii firm średnich.
Wsparcie może być udzielone na okres od 1 do 3 miesięcy wg. ustalonych w konkursie stawek jednostkowych. Wysokość stawki jednostkowej wsparcia zależna jest od liczby zatrudnionych pracowników np. firma zatrudniająca 60 pracowników maksymalnie może uzyskać dotację w kwocie 226 914,12 zł. Wydatkami kwalifikowalnymi w ramach wsparcia są koszty związane z finansowaniem kapitału obrotowego i funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Nabór wniosków potrwa do 31 lipca 2020 r. Jednak istotny będzie termin złożenia wniosku ponieważ termin naboru ulegnie skróceniu, gdy kwota dofinansowania wniosków złożonych przekroczy 100% alokacji w konkursie.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Firmy zatrudniające mniej niż 50 pracowników będą mogły korzystać ze wsparcia w ramach finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego projekcie pt. Fundusz wsparcia inwestycyjnego Covid-19. Drugi nabór wniosków przewidywany jest jeszcze w tym miesiącu.

Dostępne są również finansowane z Funduszy Europejskich pożyczki płynnościowe Covid-19 oraz inwestycyjne udzielane na bardzo korzystnych warunkach.

Jeśli potrzebujesz wsparcia lub planujesz inwestycje skontaktuj się z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich we Włocławku. Uzyskasz rzetelną informację o zasadach dofinansowania i podmiotach udzielających wsparcia!

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz