Włocławski MOPR realizatorem Programu „Wspieraj Seniora”

2020-12-14 08:31:40, Q4.pl

Działania w programie rozpoczęły się z dniem 20 października 2020r. Program kierowany jest do osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa, w czasie pandemii.

Program zakłada dostarczenie do domu Seniora, pozbawionego opieki rodziny lub najbliższego otoczenia, niezbędnych produktów podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych, czy środków higieny osobistej. Senior może również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp.

Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym (np. senior nie może poprosić o usługę sprzątnięcia mieszkania).

W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu, czyli ośrodka pomocy społecznej.

Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

Koszty zakupów pokrywa senior, który przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu telefonicznego.

Pełna informacja na ten temat dostępna jest tutaj.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz