Zespół Szkół Muzycznych i SP 12 do rozbudowy

2020-05-13 14:57:39, Maciej Kowalczyk

Urząd Miasta ogłosił przetarg, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy budynków Zespołu Szkół Muzycznych i Szkoły Podstawowej nr 12 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych”.

Podstawę do opracowania dokumentacji będzie stanowiła koncepcja urbanistyczno - architektoniczna rozbudowy budynków Zespołu Szkół Muzycznych i Szkoły Podstawowej Nr 12.

Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do: wykonania opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w postaci kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla potrzeb zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru budowy/wykonania robót budowlanych oraz dla potrzeb wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Data otwarcia ofert w tym przetargu to 20.05.2020.

(Inf. prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz