Dotacje do remontów - złożono 15 wniosków

2020-04-01 11:17:21, Maciej Kowalczyk

Jak informuje ratusz, właściciele lub użytkownicy wieczyści 15 nieruchomości prywatnych zlokalizowanych w obszarze objętym Specjalną Strefą Rewitalizacji ubiegają się o dotacje do remontów zaplanowanych do realizacji w 2020 roku.

Wsparcie udzielane będzie, w zależności od wskazanego przez wnioskodawcę zakresu, w wysokości od 30 do 50% nakładów koniecznych. Do rozdysponowania przeznaczono 1,5 mln zł.

Przypomnijmy, że to już druga edycja programu dotacyjnego realizowanego w ramach projektu "4.1.4. Dotacje do remontów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028." W 2019 r. na wsparcie prac w 6 nieruchomościach przeznaczono blisko 836 tys. zł.

(Inf. prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz