Bądźmy odpowiedzialni i pozostańmy w domu!

2020-03-31 13:46:37, Maciej Kowalczyk

Włocławscy policjanci apelują o stosowanie się do zaleceń pozostania w domu i nie gromadzenia się w miejscach publicznych. To od nas wszystkich zależy zdrowie, a nawet życie naszych rodzin, bliskich i przyjaciół. Dla sześciu osób łamiących domową kwarantannę na terenie miasta i powiatu sprawy zakończą się sądzie, gdzie trafiły materiały.

To ważne, abyśmy w tym trudnym dla wszystkich czasie zachowywali się odpowiedzialnie i przestrzegali podanych zaleceń. Policjanci codziennie sprawdzają, czy osoby objęte kwarantanną, zachowują się odpowiedzialnie i czy nie opuszczają wyznaczonych miejsc. Nawet osoby korzystające z aplikacji „kwarantanna domowa" mogą wyrywkowo zostać skontrolowane. To w znacznej mierze od nas samych zależy czy chorych będzie jeszcze więcej. Duża część mieszkańców stosuje się do zaleceń i apeli, jednak zdarzają się osoby, które łamią przepisy związane z domową kwarantanną i zakazem gromadzenia się osób.

Od wprowadzenia przepisów dotyczących przebywania w domowej kwarantannie włocławscy policjanci odnotowali 6 osób, które niestosowały się do zakazu opuszczania miejsca odbywania kwarantanny. W każdym przypadku policjanci sporządzili wniosek o ukaranie w sprawie o wykroczenie. Za takie zachowanie sąd może wymierzyć im grzywnę w wysokości nawet do 5 tys. złotych. Dodatkowo o niestosowaniu się do kwarantanny został powiadomiony powiatowy inspektor sanitarny, który może nałożyć karę grzywny w wysokości 30 tys. zł.

Natomiast w sprawie gromadzenia się więcej niż 2 osób w miejscach publicznych, włocławscy policjanci odnotowali dwa przypadki łamania tego przepisu. W jednym ukarali wysokimi mandatami karnymi dwie osoby oraz sporządzili jeden wniosek do sądu o ukaranie, a w drugim osoby zostały pouczone.

Pamiętajmy! Od naszej odpowiedzialnej postawy i stosowania się do zaleceń oraz ograniczeń zależy nasza przyszłość. Postępowanie zgodnie z wprowadzonymi przepisami pozwoli na zmniejszenie rozprzestrzeniania się wirusa oraz na zminimalizowanie niebezpieczeństwa dla naszych rodzin czy znajomych. Jednocześnie informujemy, że mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa w działaniach wspierać nas mogą również inne umundurowane służby.

Bądźmy odpowiedzialni i pozostańmy w domu!

(Inf. prasowa KMP Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz