Rekrutacja do szkół i przedszkoli. Uwaga rodzice

2020-03-27 15:00:05, Maciej Kowalczyk

Rodzice dzieci, które biorą udział w rekrutacji do szkół i przedszkoli niebawem będą musieli złożyć potwierdzenia woli uczęszczania pociechy do wybranej placówki. W jaki sposób to zrobić? Zdalnie - informuje ratusz.

Oświadczenia nalezy złożyć od 3 do 10 kwietnia tego roku. Z uwagi na trwający w kraju stan epidemii dokonać tego będzie można zdalnie, na kilka sposobów:

  • przesłanie drogą elektroniczną oświadczenia potwierdzającego wolę na adres właściwej placówki;
  • przesłanie skanu pisma potwierdzającego wolę na adres właściwej placówki;
  • telefonicznie w przypadku dziecka, które w latach wcześniejszych uczęszczało już do danej placówki i po przerwie wznawia w niej edukację;
  • w szczególnie uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach pisemne wyrażenie woli. Umieszczenie pisma w zaklejonej kopercie i wrzucenie dokumentu do urny we właściwej placówce.

O dzieciach zakwalifikowanych rodzice zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie, ewentualnie drogą pocztową.

 

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz