W komendzie omawiano kwestie walki z kłusownictwem

2020-02-19 10:08:19, Maciej Kowalczyk

Przedstawiciele policji i straży rybackiej, łowieckiej oraz leśnej spotkali się, aby podsumować dotychczasową współpracę i omówić kwestie dalszych działań, w tym wspólnych patroli na obszarach wodnych i leśnych.

Wczoraj (18.02.2020) kolejny raz spotkali się przedstawiciele służb, które realizują zadania związane z egzekwowaniem przestrzegania przepisów związanych z kłusownictwem. W spotkaniu, oprócz Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku insp. Marcina Zaleśkiewicza, pełniący obowiązki Zastępcy Komendanta ds. Prewencji podinsp. Jarosława Stockiego, Komendanta Powiatowego Policji z Lipna podinsp.. Zdzisława Ciesielskiego, Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego z Radziejowa podinsp. Tomasza Pacholskiego oraz policjantów zajmujących się bezpieczeństwem na terenach wodnych i leśnych uczestniczyli także Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Bydgoszczy Lech Szczepański z przedstawicielami posterunków, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej z Bydgoszczy Piotr Szczygielski oraz Komendant Posterunku Straży Leśnej z Włocławka Jolanta Krukowska.

Podczas spotkania podsumowana została dotychczasowa współpraca służb. Przejawiała się ona m.in. we wspólnych patrolach, podczas których mundurowi kontrolowali osoby korzystające z terenów leśnych i wodnych pod kątem posiadania wymaganych zezwoleń.

Na wczorajszym spotkaniu nie zabrakło również wymiany doświadczeń w zakresie zwalczania przestępstw i wykroczeń z ustaw związanych z ochroną przed kłusownictwem. Omówiono również kwestie dalszych wspólnych działań, w tym podejmowanych wspólnych inicjatyw pozwalających lepiej zadbać o środowisko naturalne.

(Inf. prasowa KMP Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz