Zamknij X

Mieszkańcy obszaru rewitalizacji odpracowują zadłużenie wobec miasta

2020-01-22 11:15:03, Maciej Kowalczyk

Program wychodzenia z zadłużenia, realizowany w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028, przynosi wymierne efekty - informuj ratusz. W 2019 roku działaniem, którego celem jest ograniczenie zadłużenia czynszowego w obszarze rewitalizacji, objęto 839 osób, dzięki czemu łączna kwota zobowiązań wobec Gminy Miasto Włocławek zmniejszyła się o 758 193,30 zł.

Poza celem podstawowym, jakim jest ograniczenie zadłużenia czynszowego w obszarze rewitalizacji poprzez niwelowanie jego przyczyn, zapobieganie eksmisji i ewentualnie bezdomności, podjęte działania mają także zwiększyć poczucie bezpieczeństwa socjalnego, wspomóc mieszkańców w samodzielnym pokonywaniu trudności związanych z płatnościami czynszowymi, utrwalić nawyk regulowania opłat z tytułu używania lokalu i przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu oraz zwiększyć płynność finansową właścicieli i zarządców nieruchomości czynszowych.

Przypomnijmy, iż w/w przedsięwzięcie realizowane jest przez Klub Integracji Społecznej w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, Administrację Zasobów Komunalnych, Powiatowy Urząd Pracy i Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Włocławek.

(Inf. prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz