Remonty w SSR na finiszu

2019-12-12 09:19:29, Maciej Kowalczyk

Remonty prywatnych nieruchomości w Śródmieściu, dotowane przez włocławski ratusz w ramach działań związanych z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 dobiegają końca.

Udzielenie dotacji możliwe było dzięki objęciu najstarszej części miasta Specjalną Strefy Rewitalizacji. To jedno z narzędzi Ustawy o Rewitalizacji z 9 października 2015 r., które umożliwia wspieranie prac lub robót budowlanych w nieruchomościach niebędących w zasobie gminnym.

W I edycji programu, który wpisuje się w Gminny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 (przedsięwzięcie 4.1.4 „Dotacje do remontów"), pieniądze trafiły do właścicieli lub użytkowników wieczystych 6 nieruchomości. W zależności od wybranego programu dotacyjnego i zakresu robót, wysokość wsparcia wyniosła od 30% do 50% poniesionych nakładów koniecznych.

(Inf. prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz