Zamknij X

Instalacje fotowoltaiczne pojawią się na dachach budynków użyteczności publicznej

2019-11-28 08:19:55, Maciej Kowalczyk

Najpierw jednak Urząd Miasta Włocławek zleci opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zostało ogłoszone postępowanie ofertowe w tej sprawie.

Zgodnie ze specyfikacją, wykonawca będzie zobowiązany m.in. do: przeprowadzenia wizji lokalnej wszystkich obiektów na których planowane jest przedsięwzięcie wraz ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznej każdego obiektu oraz dachu; przygotowania opinii na temat stanu technicznego dachów; przygotowania wizualizacji instalacji na każdym z obiektów; przeprowadzenia wszelkich badań i pomiarów wszystkich ww. instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi, a w szczególności normą PN-EN 62446-1:2016, dokonania analizy zużycia energii elektrycznej.

W zamierzeniu, opracowana zostanie kompletna dokumentacja wykonawcza, z podziałem na branże dla wszystkich instalacji fotowoltaicznych wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami.

Docelowo, instalacje fotowoltaiczne miałyby pojawić się na budynkach: Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku, Zespołu Szkół Elektrycznych, Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg oraz na Dworcu PKS.

(Inf. prasowa Urząd Miasta)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz