COPiW zaprasza na szkolenie

2019-11-25 14:58:00, Maciej Kowalczyk

Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu zaprasza na szkolenie pn. „Inicjowanie i tworzenie organizacji pozarządowej–podstawy prawne zakładania i funkcjonowania" . Jak sama nazwa wskazuje, podczas spotkania przybliżone zostaną procesy zakładania i funkcjonowania organizacji.

Zostaną przedstawione i omówione różne rodzaje organizacji, różnice między stowarzyszeniem a fundacją jak również zakres obowiązków i zadań poszczególnych ciał statutowych w organizacji .


W programie:

Inicjowanie i tworzenie organizacji pozarządowej–podstawy prawne zakładania i funkcjonowania.

Plan szkolenia:

9.30-11.00

  • Wprowadzenie do szkolenia.
  • Rodzaje organizacji pozarządowych.

11.00-11.15

  • Przerwa kawowa

11.15-12.45

  • Proces zakładania organizacji
  • Jak założyć organizacje pozarządową - regulacje prawne.
  • Różnice pomiędzy stowarzyszeniem a fundacją

12.45-13.15

  • Przerwa obiadowa

13.15-15.15

  • Zakres obowiązków i zadań poszczególnych ciał statutowych w organizacji.
  • Omówienie podstawowych zapisów statutu. Jego funkcje i elementy.

Prowadzący:

Marcin Nowakowski – prawnik, od 2017 roku Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej Kaszubska Ostoja, w latach 2016-2018 Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej Kooperacja, Przewodniczący Zespołu ds. opracowania koncepcji Sopockiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej, Członek Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych w kadencji 2005-2007 oraz w kadencji 2007-2009, członek Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w kadencji 2005-2007 oraz w kadencji 2007-2009. Członek Zespołu Zadaniowego do opracowania projektu planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie pomorskim na lata 2011-2013, 2014-2020. Członek Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Doradca ds. instrumentów finansowych dla podmiotów ekonomii społecznej.

Organizatorzy :

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Zgłoszenia za pomocą maila : cop.wloclawek@gmail.com oraz telefonicznie pod numerem tel. : 54 416 62 60

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Serdecznie zapraszamy.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz