Nowa Rada ds. Niepełnosprawnych

2019-08-21 12:45:41, Maciej Kowalczyk

Marszałek Piotr Całbecki powołał nowy skład Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Siedmioosobowe gremium przez najbliższe cztery lata będzie wspierać gospodarza regionu w kreowaniu polityki społecznej.

W skład rady wchodzą przedstawiciel wojewody, reprezentanci prezydenta Torunia i Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz reprezentanci organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych:

 

 Aleksandra Poeplau – pełnomocnik wojewody do spraw osób niepełnosprawnych i rodziny, przedstawiciel wojewody kujawsko-pomorskiego

 Barbara Tuptyńska – przedstawiciel Towarzystwa Rodziców Dzieci Specjalnej Troski

 Zbigniew Terpiłowski – przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych, Okręg Kujawsko-Pomorski

 Jan Schwarz – przedstawiciel Włocławskiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Eurointegracja

 Justyna Przybyłowska – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie

 Wiesława Stafiej – przedstawiciel Stowarzyszenia Dorośli-Dzieciom

 Krzysztof Kranz – przedstawiciel prezydenta Bydgoszczy

 

Oficjalna decyzja o powołaniu i skład rady tutaj.

 

Rada jest powoływanym przez marszałka województwa na czteroletnią kadencję ciałem opiniotwórczo-doradczym, uczestniczącym w kreowaniu tych segmentów regionalnej polityki społecznej, które są adresowane do środowisk osób niepełnosprawnych. Po raz pierwszy została powołana w 2003 roku. Nowa kadencja, która będzie piątą w jej historii, rozpoczyna się 25 września. Misją rady jest między innymi inspirowanie działań na rzecz ochrony praw oraz integracji społecznej i zawodowej tej grupy mieszkańców regionu. Zajmuje się też opiniowaniem odnoszących się do tej sfery dokumentów samorządu województwa.

(Inf. prasowa Urząd Marszałkowski)

Komentarze (1)


niepełnosprawny (2019-08-21 19:23:04) Zgłoś do moderacji
Czemu w radzie nie ma samych osób niepełnosprawnych ,którzy wiedzą najlepiej o swoich potrzebach ? Po pierwsze nie ma pracy dla osób niepełnosprawnych zwłaszcza po studiach .Kiedy we Włocławku coś się zmieni? Wierzę że powołana rada to zmieni.

Dodaj swój komentarz