Dodatkowe środki LGD na przedsiębiorczość na wsi

2019-06-13 13:37:16, Maciej Kowalczyk

Dziewięć Lokalnych Grup Działania z naszego regionu zostało nagrodzonych za sprawną realizację zadań powierzonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Dzięki swojej aktywności i zaangażowaniu LGD otrzymały dodatkowe środki, które przekażą mieszkańcom swoich obszarów. Dziś ich przedstawiciele z rąk członek zarządu województwa Anety Jędrzejewskiej odebrali aneksy do umów zwiększające dofinansowanie.

"Decyzja by powierzyć w ręce lokalnych społeczności środki na realizację działań odpowiadających na realne problemy i potrzeby mieszkańców okazała się sukcesem. LGD z naszego regionu z wielkim powodzeniem realizują powierzone im zadania i dzięki temu otrzymają dodatkowe środki, które trafią bezpośrednio do lokalnych przedsiębiorców" – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Dzięki dodatkowym środkom lokalne strategie rozwoju zostaną zasilone kwotą 6,3 mln zł Środki trafią do mieszkańców z obszaru danej LGD m.in. na: podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej, inkubatory przetwórstwa lokalnego i rozwijanie rynków zbytu produktów lub usług lokalnych. Poszczególne LGD otrzymają od 490 tys. do 1,1 mln złotych.

Lista nagrodzonych Lokalnych Grup Działania:

  •  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Brodnickie"
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki
  • Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły"
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie"
  • Lokalna Grupa Działania Pałuki-Wspólna Sprawa
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska
  • Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku 

(Inf. prasowa Urząd Marszałkowski)

 

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz