VII Kujawsko-Pomorskie Forum Samorządowe zakończone

2019-06-07 08:14:29, Maciej Kowalczyk

Z udziałem samorządowców wszystkich szczebli z całego regionu odbyło się wczoraj (6 czerwca) w Przysieku pod Toruniem VII Kujawsko-Pomorskie Forum Samorządowe. Tematem przewodnim było dwudziestolecie województwa jako punkt wyjścia do debaty o przyszłości i rozwoju Kujaw i Pomorza.

Przedstawiciele samorządów miejskich Torunia, Brodnicy i Ciechocinka oraz gmin Solec Kujawski i Osielsko (obie w powiecie bydgoskim) odebrali marszałkowskie bonusy za wysoką frekwencję w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Rozmawialiśmy m.in. o nowych formułach współdziałania jednostek samorządowych w kontekście szeroko pojętego partnerstwa na rzecz rozwoju i w oparciu o aktywizację społeczności lokalnych. To ważna debata. Można żywić nadzieję, że w najbliższym czasie rozstrzygnie się kwestia nowych ram prawno-ustrojowych i organizacyjno-finansowych prowadzących do dalszego wzmocnienia struktur samorządowych – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

W debacie wystąpili m.in. gospodarz województwa oraz liderzy konwentów samorządowych naszego regionu, skupiających prezydentów miast, starostów powiatów, burmistrzów i wójtów. Przyjęto wspólne stanowisko sygnalizujące potrzebę zmian systemowych prowadzących do zwiększenia kompetencji samorządów i dalszego wzmocnienia samorządów lokalnych przy założeniu decentralizacji państwa.

Powołane z inicjatywy samorządu województwa Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest platformą debaty i współpracy wszystkich samorządów terytorialnych regionu oraz artykułowania interesów i potrzeb zarówno regionu jako całości, jak i poszczególnych powiatów i gmin. Do udziału w pracach forum zaproszone są, na równych prawach, wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w regionie ­ powiaty ziemskie, miasta na prawach powiatu, gminy miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie. Posiedzenie inauguracyjne odbyło się w czerwcu 2016 roku.

(Inf. prasowa Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu)

 

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz