Przyjazny dzielnicowy - rusza konkurs Komendy Wojewódzkiej Policji

2019-05-16 08:41:39, Maciej Kowalczyk

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy realizuje III edycję konkursu pn. „Przyjazny Dzielnicowy". "Dzielnicowy rozwiązał profesjonalnie twój problem? Wyróżnia się szczególną empatią i zaangażowaniem w pomoc dzieciom, rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych? Napisz do nas i zgłoś dzielnicowego do konkursu" - zachęca kujawsko-pomorska policja.

Celem konkursu jest wyróżnienie dzielnicowych, którzy w ocenie społecznej wykazują się szczególnym zaangażowaniem i profesjonalizmem zawodowym, co skutkowało lub przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa lub rozwiązania problemu społeczności lokalnej. 

Zależy nam na wsparciu i docenieniu dzielnicowych wyróżniających się szczególną empatią i zaangażowanych w pomoc osobom w trudnych sytuacjach życiowych - piszą organizatorzy.

Zgłoszenia do konkursu może dokonać osoba, instytucja lub organizacja i powinno ono dotyczyć indywidualnego dzielnicowego obecnie pełniącego służbę w jednostce Policji zlokalizowanej na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dzielnicowych można zgłaszać:

  • drogą elektroniczną przesyłając zgłoszenie na adres e-mail: przyjazny.dzielnicowy@bg.policja.gov.pl.
  • listownie na adres: Wydział Prewencji, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Aleja Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko dzielnicowego,
  • jednostka, w której służy zgłaszany dzielnicowy (nazwa i miejscowość),
  • imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, numer telefonu osoby zgłaszającej w celu możliwości dokonania weryfikacji zgłoszenia,
  • opis zdarzenia, problemu, działalności dzielnicowego na rzecz zgłaszającego lub społeczności lokalnej.

Zgłoszenia dzielnicowych do konkursu można przesyłać od 1 kwietnia 2019 roku do 23 czerwca 2019 roku.

Zgodnie z regulaminem Komisja konkursowa zweryfikuje zgłoszenia do dnia 01.07.2019 roku. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 02.07.2019 roku na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Wręczenie nagród dla zwycięzców odbędzie się podczas Wojewódzkich Obchodów Święta Policji.

(Inf. prasowa KMP Włocławek)

 

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz