Samorząd Włocławka wsparł organizacje pozarządowe

2019-04-15 10:34:37, Maciej Kowalczyk

Zostały wybrane i ogłoszone w formie Zarządzenia Prezydenta Włocławka najkorzystniejsze oferty złożone przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie na realizację zadań gminy w zakresie polityki społecznej w 2019 roku.

W wyniku otwartego konkursu dotacje otrzymały: Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Eurointegracja" na zadanie pt. „Biesiada nie zna granic" oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej na pomoc rzeczową osobom starszym i niepełnosprawnym. Zarządzenie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert jest dostępne na stronie BIP.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz