Projekt „Rodzina w Centrum 2”: warsztaty dla dzieci i rodziców

2019-02-18 09:20:40, Maciej Kowalczyk

Na początku lutego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie rozpoczął cykle warsztatów socjoterapeutycznych pt. „Moje emocje”.

Zajęcia odbywają się w każdej ze świetlic środowiskowych MOPR, tj. w: Zachęcie, Zefirze, Zorzy, Zapiecku i Zaciszu. Na jeden cykl składa się sześć dwugodzinnych spotkań, podczas których dzieci pod okiem trenera socjoterapeuty są zapoznawane z tematyką społecznego i emocjonalnego funkcjonowania w życiu codziennym. Uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie rozpoznawania pozytywnych i negatywnych emocji oraz sposobów radzenia sobie z nimi.

Więcej na ten temat tutaj

W bieżącym roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaplanował dziewięć warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie dla rodzin naturalnych i zastępczych. Uczestnicy mają już za sobą pierwszy warsztat pt. „Jak dopasować metody wychowawcze, wymagania do wieku i możliwości dziecka”.

Więcej na ten temat tutaj

(inf. prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz