MOPR poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze

2019-02-21 08:47:33, Maciej Kowalczyk

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku, Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

Rodziną zastępczą mogą zostać osoby samotne lub małżonkowie, którzy spełniają warunki określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in.: dają rękojmie należytego sprawowania pieczy zastępczej, korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich, posiadają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło dochodu, mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona, posiadają opinię psychologiczną potwierdzającą predyspozycje i motywacje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej są zobowiązani do uczestnictwa w szkoleniu. Łączny czas szkolenia wynosi 12 tygodni.

Pełna informacja na ten temat na stronie

(inf. prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz