Zamknij X

Program Oddłużenie – startuje tegoroczna edycja

2019-02-19 09:15:38, Maciej Kowalczyk

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Administracją Zasobów Komunalnych rozpoczął kolejną rekrutację do Programu „Oddłużenie”.

Głównym celem Programu jest pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, zagrożonym utratą mieszkania w związku z zaległościami w opłatach czynszowych, utrzymanie osób i rodzin w środowisku zamieszkania oraz zapobieganie eksmisjom i bezdomności. Istotne jest, że cel ten ma zostać osiągnięty nie poprzez wsparcie pasywne (wypłatę świadczeń), lecz poprzez aktywizację zawodową. Program będzie realizowany 2 edycjach: od lutego 2019r. do maja 2019r. oraz od lipca 2019r. do października 2019r.

Osoby przystępujące do Programu będą zatrudnione w ramach robót publicznych na terenie Miasta Włocławek m.in. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, Ośrodku Sportu i Rekreacji, Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych i Dróg, Środowiskowym Domu Samopomocy, Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego”, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 „Maluch”.

Uczestnicy Programu są zobowiązani przekazywać przynajmniej 50% ze swojego wynagrodzenia na konto AZK w ramach spłaty zadłużenia.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem: 54 411-04-37 lub osobisty w siedzibie Klubu Integracji Społecznej ul. Okrzei 61.

Pełna informacja na ten temat na stronie

Podsumowanie Programu Oddłużenie – edycja 2018

(inf. prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz