Ratusz przypomina o podwyżkach opłat

2019-01-29 09:07:48, Maciej Kowalczyk

Jak przypominaliśmy w ubiegłym tygodniu od 1 lutego czekają nas podwyżki opłat za wywóz odpadów komunalnych. Urząd miasta przypomina, że terminy płatności nie uległy zmianie.

Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji w związku z wprowadzeniem we Włocławku nowych stawek za gospodarowanie odpadami. Nowe deklaracje należy złożyć do Urzędu Miasta Włocławek tylko w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów (segregowane/niesegregowane) lub zmiany innych danych mających wpływ na prawidłowość deklaracji, w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

Nowe wysokości stawek dotyczą wszystkich mieszkańców gminy. Termin płatności nie uległ zmianie. Opłatę za śmieci uiszczamy po miesiącu, który upłynął. To oznacza, że pierwszą opłatę w zmienionej stawce uiszczamy za miesiąc luty, w terminie do 10 marca 2019 r.

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, dla której stawka opłaty uległa zmianie otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz na tej stronie.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz