Podaruj 1 procent organizacji z regionu - zachęca Urząd Marszałkowski

2019-01-22 16:28:37, Maciej Kowalczyk

Styczeń, to czas w którym zaczynamy myśleć o rozliczeniu z fiskusem. Warto przy tej okazji przypomnieć, że możemy 1% naszego podatku przekazać na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Do tego, by była to organizacja z regionu zachęca Urząd Marszałkowski.

Wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym organizacji, której chcemy przekazać jeden procent podatku nic nas nie kosztuje, jest za to ważnym wsparciem dla pozarządówek, dla których liczy się każda złotówka. Szczególnie zachęcam do wspierania organizacji działających w naszym regionie - mówi marszałek Piotr Całbecki.

W ubiegłym roku (w zeznaniach za 2017 rok) z możliwości wsparcia instytucji trzeciego sektora skorzystały 504 tysiące podatników z regionu. Łączna suma odpisów w PIT-ach mieszkańców Kujaw i Pomorza wynosi 28 milionów złotych. W naszym regionie pomoc otrzymało 295 organizacji pożytku publicznego, na łączną kwotę 6,2 miliona złotych.

Jak przekazać 1 procent na rzecz OPP? To banalnie proste. W deklaracji podatkowej należy wpisać numer KRS organizacji, której chcemy pomóc oraz kwotę, która nie może przekroczyć 1 procenta podatku. Podatnik może zaznaczyć, że chce przekazać swoje dane obdarowanej organizacji. W deklaracji można także wskazać konkretny cel, na który przekazuje się 1% podatku. Może nim być na przykład ratowanie życia konkretnej osoby lub wsparcie konkretnej placówki.

Od tego roku podatnicy nie muszą już wypełniać wniosków ani deklaracji by rozliczyć PIT. Zrobi to za nich Krajowa Administracja Skarbowa, bazując na informacjach od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu za rok ubiegły i danych znajdujących w rejestrach własnych oraz innych rejestrach państwowych. Tak przygotowane zeznanie będzie dostępne od 15 lutego na Portalu Podatkowym. Podatnik będzie mógł go elektronicznie zweryfikować, zaakceptować lub poprawiać i uzupełniać. Można też całkowicie odrzucić deklarację i rozliczyć się samodzielnie. Jeśli do 30 kwietnia PIT pozostanie bez zmian, to wtedy taki e-PIT zostanie uznany za akceptowany.

W PIT przygotowanym przez urząd skarbowy podatnik będzie mieć automatycznie wskazaną OPP, której przekazał 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w ogólnopolskim wykazie OPP). Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły podatnik wskazał cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie również wskazany w PIT, przygotowanym przez urząd skarbowy. W przypadku chęci zmiany organizacji lub celu należy je wybrać z listy dostępnej w ramach e-PIT.

Listę OPP z naszego województwa znaleźć mozna pod tym adresem.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz