Zamknij [X]

Sport, turystyka i rekreacja ze wsparciem samorządu miasta

2019-01-17 09:58:26, Maciej Kowalczyk

Trwa nabór ofert w otwartym konkursie Urząd Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej.

Termin składania ofert upływa 28 stycznia 2019 r., a o ważności oferty decyduje data wpływu do Biura Sportu i Turystyki UM Włocławek.

Dofinansowanie będzie przyznane w ramach 7 zadań, są to m.in.: organizowanie zawodów i imprez sportowych oraz sportowo - rekreacyjnych na terenie miasta Włocławek, organizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży podczas wakacji 2019, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizacja sparingów, meczów kontrolnych w klubach sportowych działających na terenie Gminy Miasto Włocławek oraz udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki sportowe.

Wśród zadań przewidzianych do wsparcia znajdują się również: organizacja Półmaratonu Włocławek i Olimpiady Hefajstosa czy organizowanie imprez popularyzujących turystykę kwalifikowaną.

Planowana wysokość kwoty przeznaczonej na realizację zadań w 2019 r. wynosi 1.934.750,00 zł. Szczegółowe informacje zainteresowani znajdą na stronie BIP UM Włocławek.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz