Jutro poznamy budżet Włocławka na 2019 rok

2018-12-19 12:43:33, Maciej Kowalczyk

Najprawdopodobniej. To główny punkt obrad IV sesji Rady Miasta Włocławek. Początek obrad jutro o 9:00.

Jak wygląda projekt budżetu na rok 2019? Ratusz zakłada przychody na poziomie 665,5 miliona złotych. Co oznacza wzrost w porównaniu z rokiem 2018 o 3,54%. Warto zaznaczyć, że lwią część dochodów miasta stanowić będą dochody bieżące (ponad 90%), które według planów wzrosną o 2,62%. Największe wpływy miasto przewiduje z tytułu udziału w podatku dochodowym (22,65% dochodów bieżących), subwencji centralnych (blisko 28%) i wreszcie podatków lokalnych (ponad 21%). 

Wśród tych ostatnich najwięcej przyniesie do miejskiego budżetu podatek od nieruchomości. Z jego tytułu podmioty prawne zasilą skarbiec miasta kwotą ponad 101 milionów złotych, osoby fizyczne zapłacą w przyszłym roku 14 milionów złotych. Znacznie mniejsze kwoty miasto ma zamiar pozyskać z tytułu innych podatków i opłat lokalnych ( 1,6 mln. z tytułu podatku od środków transportu, 2,15 mln. z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu ,czy też nieco ponad 100 tysięcy z opłaty za posiadanie psów).

Wydatki kształtować się będą na poziomie prawie 671 milionów złotych. Najpoważniejsze obciążenia dla miejskiej kasy generować będzie oświata. Utrzymanie szkół, przedszkoli i innych placówek kosztować będzie w przyszłym roku ponad 232 miliony złotych. Podobnie jak w latach ubiegłych oznacza to, że kwota subwencji oświatowej otrzymanej od rządu będzie musiała być uzupełniona przez miasto. W tym roku o niemal 80 milionów złotych. Kolejnym obszarem który mocno „odznacza się' w przyszłorocznym budżecie jest polityka rodzinna, na którą ratusz planuje wydać 94,5 mln. W czołówce wydatków znajduje się też pomoc społeczna (64,8 miliona złotych). Na komunikację zbiorową miasto ma zamiar wydać w przyszłym roku 22 miliony złotych, na bieżące utrzymanie dróg i remonty – 11 milionów.

Wydatki majątkowe, związane z inwestycjami (czy Budżetem Obywatelskim) w projekcie budżetu zamykają się kwotą niemal 80 milionów złotych. W roku 2019 miasto ma zamiar inwestować głównie w rozwój infrastruktury drogowej, jednak nie tylko.

Najistotniejszym chyba, z punktu widzenia mieszkańców Zazamcza, jest uwzględnienie w projekcie budżetu rozpoczęcia prac nad przejściem podziemnym w okolicy ulicy Radosnej. Na ten cel przewidziano w budżecie 4,25 miliona złotych. Rozpoczną się też prace nad budową pierwszego etapu trasy średnicowej. Ma on połączyć Toruńską z Promienną. W roku 2019 miasto ma zamiar wykupić konieczne do realizacji inwestycji działki, mają też rozpocząć się prace budowlane. Na ten cel zarezerwowano 5 milionów złotych. Podobną kwotę władze miasta mają zamiar przeznaczyć na budowę ulicy Papieżka na odcinku od Zielnej, do Kazimierza Wielkiego. Ponad dwa miliony kosztować zaś będzie budżet budowa ulicy Żytniej, pomiędzy Barską a Łanową. Przyciąga też uwagę zarezerwowanie kwoty 4,5 miliona złotych na budowę alternatywnego połączenia Michelina z Centrum miasta. Temat drogi, która zmniejszyłaby ruch na al. Jana Pawła II i zlikwidowała problemy trapiące mieszkańców Michelina, Mielęcina i tych wszystkich, którzy w godzinach szczytu przebijają się „do” i „z” Włocławka z położonych dalej miejscowości powraca od lat.
Jednym z problemów były dotąd protesty mieszkańców osiedla „Krzywe Błota”, gdzie droga miała łączyć się z Kruszyńską. Prezydent Marek Wojtkowski zapewniał w kampanii wyborczej, że opracowywane jest inne rozwiązanie, uwzględniające brak zgody mieszkańców tego rejonu miasta. Czy tak się stanie? Pokaże czas, wiemy jednak, że środki na wytyczenie tej drogi i przygotowanie podbudowy znalazły się w projekcie.

7 milionów kosztować będą w przyszłym roku inwestycje prowadzone w Parku Henryka Sienkiewicza i dokończenie prac w Parku na Słodowie. 4 miliony powędrują na budowę Centrum Rewitalizacji przy ulicy 3 Maja. W ramach zadań związanych z rewitalizacją przewidywana jest też budowa woonrefu przy tej ulicy oraz rozpoczęcie prac nad Centrum Wsparcia Społecznego.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz