Joanna Borowiak pyta o protestujących pracowników DPS

2018-12-04 13:35:34, Maciej Kowalczyk

Dlaczego pracownicy DPS zarabiają mniej niż pracownicy MOPR? Pyta prezydenta Marka Wojtkowskiego Joanna Borowiak. Proponowaną przez prezydenta kwotę podwyżki w wysokości 200 złotych, nazywa "rażąco niską".

Walka o podwyżki dla pracowników Domów Pomocy Społecznej rozpoczęła się od DPS-u przy ulicy Dobrzyńskiej. Pracownicy tej instytucji domagali się od władz miasta podwyżki uposażeń, które jak podkreślają, są mniejsze niż pracowników socjalnych w MOPR i często pozostają na poziomie gwarantowanego minimalnego wynagrodzenia. Niewiele więcej zarabiają zatrudnieni tam specjaliści i osoby z wieloletnim stażem. Do tego głosu dołączyli się w minionym tygodniu zatrudnieni w DPS przy ulicy Nowomiejskiej, także i oni domagają się podwyżki płac. Postulaty protestujących poparła w przesłanym dziś oświadczeniu poseł Joanna Borowiak:

Szanowny Panie Prezydencie,

sprawa, z którą się do Pana zwracam dotyczy sytuacji pracowników Domów Pomocy Społecznej we Włocławku. Pracownicy ci, którzy są niezadowoleni z wysokości swoich wynagrodzeń - miesięczna płaca, którą otrzymują jest rażąco niska, tak w stosunku do ilości wykonywanych zadań i odpowiedzialności za podopiecznych, jak i w kontekście wynagrodzeń pracowników bliźniaczych placówek w Polsce. Pracownicy Domów Pomocy Społecznej to wykwalifikowane osoby ze specjalistycznym przygotowaniem, które z należytą starannością przykładają się do swoich obowiązków. Bezpośrednia praca z osobami wymagającymi całodobowej opieki, pielęgnacji, pomocy w każdej codziennej czynności jest bardzo trudna i wymagająca. Niepokojący jest fakt, że od lat przy ustalaniu podwyżek wynagrodzeń zasadniczych w sektorze pomocy społecznej we Włocławku ta grupa pracowników jest pomijana.
Kwota podwyżki - 200 zł brutto - zaproponowana przez Pana Prezydenta po kilkudniowym proteście, jest rażąco niska. Wysokość podwyżki w żaden sposób nie wyrówna dysproporcji pomiędzy zarobkami w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, a Domach Pomocy Społecznej, a przecież jest to ten sam sektor.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Czym spowodowane jest nierówne traktowanie wykwalifikowanej kadry DPS w stosunku do innych pracowników sektora pomocy społecznej we Włocławku?

2. Dlaczego, jako włodarz miasta przez ostatnie 4 lata, zaniechał Pan istotnych działań zmierzających do poprawy warunków płacowych w Domach Pomocy Społecznej?

3. Jakie działania zamierza Pan podjąć, aby wyrównać wynagrodzenie zasadnicze pracowników w Domach Pomocy Społecznej do zarobków pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie?

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz