Stypendia szkolne do wypłaty

2018-11-28 10:19:58, Maciej Kowalczyk

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek informuje, że wypłata stypendium szkolnego za okres od września do grudnia 2018r. dla osób, które przedstawiły faktury i/lub rachunki potwierdzające zakupy na cele edukacyjne w całej przyznanej kwocie stypendium, odbędzie się w następujący sposób:

- dla osób, które podały numer konta bankowego nastąpi przelewem na wskazany rachunek bankowy do dnia 30.11.2018r.;

- pozostali wnioskodawcy kwotę przysługującego stypendium będą odbierać w terminie od 3.12.2018r. do 5.12.2018r. w kasie Nr 2 Urzędu Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13.

Szczegółowe terminy wypłat w kasie przedstawiają się następująco:

3 GRUDNIA 2018r. (poniedziałek) w godzinach 10.00-14.00 – wnioskodawcy, których nazwiska rozpoczynają się na litery J, R, S, T, W, Z, Ż.

4 GRUDNIA 2018r. (wtorek) w godzinach 10.00-14.00 wnioskodawcy, których nazwiska rozpoczynają się na litery K, L, Ł, M, N, P.

5 GRUDNIA 2018r. (środa) w godzinach 10.00-14.00 – wnioskodawcy, których nazwiska rozpoczynają się na litery A, B, C, D, F, G, H.

Informacja jest opublikowana: http://www.bip.um.wlocl.pl/wydzial-edukacji-urzedu-miasta-wloclawek-informuje-ze-wyplata-stypendium-szkolnego-za-okres-od-wrzesnia-do-grudnia-2018r-dla-osob-ktore-przedstawily-faktury-ilub-rachunki-potwierdzajace-zakupy-na/

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz