Bawimy się ćwicząc - warsztaty w PP nr 9

2018-11-27 08:20:05, Maciej Kowalczyk

Dnia 20 listopada2018 roku (tak jak w latach ubiegłych w ramach profilaktyki logopedycznej) odbyły się warsztaty dla rodziców z udziałem dzieci objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną i terapią logopedyczną. Prowadziła je logopeda pani Helena Podlewska.

Zaprezentowane były ćwiczenia i zabawy logopedyczne usprawniające aparat mowy i stymulujące ogólny rozwój dzieci w wieku przedszkolnym( w tym między innymi Bum- bum rurkami) i utrwalające ćwiczone głoski także w bajeczce logopedycznej „ Zoo”. Rodzice i opiekunowie wraz z dziećmi uczyli się by móc pracować z dziećmi w domu usprawniając artykulanty i utrwalając prawidłową artykulację wywołanych głosek. Były też ćwiczenia oddechowe, słuchowe i głoskowanie. Dzieci z pomocą rodziców rysowały po śladzie, malowały. Uczyły się jak należy oddychać przeponą.

Dzieci bardzo chętnie ćwiczyły bawiąc się. Usprawniały języczek , wargi i podniebienie oraz utrwalały wywołane głoski. Rodzice dostali zestawy ćwiczeń do pracy z dziećmi w domu. Warsztaty miały na celu pokazanie rodzicom , jak mogą i powinni pracować z dziećmi w domu bawiąc się. Różnorodność sposobów rozwijania zainteresowań dzieci wpływa na osiąganie przez nich umiejętności w zakresie rozwoju mowy i myślenia . Warsztaty podobały się rodzicom , opiekunom i dzieciom. Rodzice deklarowali , że zdobytą wiedzę i umiejętności będą wykorzystywać w pracy i w zabawie ze swoimi dziećmi w domu. Widzieli zasadność i celowość prowadzenia tego typu warsztatów oraz uważali ,że należy je kontynuować. Potwierdzeniem tej oceny były odpowiedzi udzielane w przeprowadzonej ankiecie, a także w zadowoleniu dzieci.

(Tekst i zdjęcia - PP nr 9)

Fotorelacje


Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz