Odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej w Skrzynkach

2018-11-06 08:13:30, Maciej Kowalczyk

W miniona niedzielę 4 listopada o godz. 11:30 w Skrzynkach w gminie Baruchowo, na terenie placu kościelnego parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą rocznicę 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Uroczystość w kościele poprzedził występ słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Baruchowie oraz harcerzy z Chocenia reprezentujących hufiec ZHP Powiatu Włocławskiego. Następnie uroczystą mszę świętą w intencji Ojczyzny, celebrował proboszcz parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Skrzynkach ksiądz Włodzimierz Lewandowski.

Swoją obecnością zaszczycili uroczystość przedstawiciele władz samorządowych powiatu włocławskiego w osobach, starosty Kazimierza Kacy, wicestarosty Marka Jaskulskiego oraz radnych Rady Powiatu. Samorząd gminy Baruchowo w zastępstwie nieobecnego wójta Stanisława Sadowskiego reprezentował wicewójt Krzysztof Grudziński z radnymi Rady Gminy. Ponadto udział wzięły poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych w Skrzynkach i Goreniu oraz harcerzy Hufca Powiatu Włocławskiego. W uroczystościach liczny udział wzięli zaproszeni goście i delegacje z powiatu włocławskiego oraz mieszkańcy Skrzynek, Gorenia i Krzewentu i okolicznych miejscowości.

Bezpośrednio po mszy na placu przykościelnym został odśpiewany Mazurek Dąbrowskiego, a następnie została odsłonięta i poświęcona okolicznościowa tablica, upamiętniająca 100-lecie Odzyskania Niepodległości, której inicjatorem i fundatorem był pan Marek Łatkowski, lokalny patriota, który na Kujawy przybył z Łodzi. Tablica pamiątkowa, którą ufundował została wmurowana w kamienny obelisk, na której od góry zostały wyryte słowa papieża Św. Jana Pawła II, wypowiedziane podczas pielgrzymki do kraju w 1979 roku na Błoniach Krakowskich: 

„Abyście, całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska,
raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością.
( Św. Jana Paweł II )”

„TYM, KTÓRZY O WOLNOŚĆ WALCZYLI,
KTÓRZY WOLNOŚĆ POTRAFILI MĄDRZE ZAGOSPODAROWAĆ,
DLA KTÓRYCH POLSKA JEST DOBREM WSPÓLNYM...
1918 – 2018
WSPÓLNOTA PARAFII SKRZYNKI”

Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonał jej fundator - Marek Łatkowski w asyście Kazimierza Kacy - Starosty Włocławskiego oraz Józefa Gozdowskiego - przedstawiciela Wspólnoty Parafii Skrzynki. Poświęcenia dokonał ks. proboszcz Włodzimierz Lewandowski, który w swojej modlitwie podkreślił, że tablica będąca darem za odzyskaną przed stu lat niepodległość, od teraz będzie miejscem pamięci kultu patriotycznego, skłaniającego do refleksji i zadumy.

Ksiądz proboszcz dziękując panu Markowi Łatkowskiemu za ufundowanie tablicy nie zapomniał podziękować również innym osobom i darczyńcom, którzy w mniejszym czy większym stopniu pomagali przy tworzeniu tego miejsca pamięci, którzy pomogli w budowie tego patriotycznego dzieła, bez których budowa trwałaby znacznie dłużej. Na zakończenie uroczystości kolejno głos zabrali, Kazimierz Kaca – Starostwa Włocławski oraz Krzysztof Grudziński – wicewójt Gminy Baruchowo, którzy w imieniu władz samorządowych i własnym podziękowali za zaproszenie do udziału w uroczystościach, podkreślając jego rangę i znaczenie patriotyczne w przeddzień zbliżającej się rocznicy obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę po 123 latach zaborów. Nie omieszkali podziękować wszystkim inicjatorom i fundatorom tablicy za jej ufundowanie, a księdzu proboszczowi za celebrę mszy świętej w intencji Ojczyzny. Uroczystości patriotyczne zakończyły się wspólnym odśpiewaniem pieśni „Boże, coś Polskę...”

Parafia p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła znajduje się we wsi Skrzynki położonej nad jeziorem Skrzyneckim w malowniczej części Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. W czerwcu tego roku kościół obchodził 60-lecie powstania. Pierwszego poświęcenia dokonano 29 czerwca 1958 roku. 

Tekst i fot. Wojciech Nawrocki

Fotorelacje


Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz