Zamknij X

PiS o włocławskim szpitalu

2018-10-19 15:12:18, Maciej Kowalczyk

Minister Łukasz Szumowski pojawił się we Włocławku na wspólnej konferencji prasowej z kandydatem na prezydenta miasta Jarosławem Chmielewskim i Anną Gembicką, która z list Zjednoczonej Prawicy kandyduje do Sejmiku Województwa.

Na konferencji prasowej po raz kolejny nie zabrakło odniesień do sytuacji włocławskiej placówki, która w ostatnich dniach kampanii stała się jednym z wiodących tej kampanii tematów. Przypomnijmy, kandydaci Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych zarzucają dyrekcji włocławskiej lecznicy brak chęci do pozyskiwania rządowej pomocy. Władze województwa są zaś oskarżane o to, że Szpital traktowany jest po macoszemu, zaś przeznaczone na inne placówki w regionie środki są zdecydowanie wyższe.

Jarosław Chmielewski zaznaczał podczas spotkania, że nie do pomyslenia jest sytuacja, w której dyrektor szpitala nie udziela nawet odpowiedzi na pytanie z Ministerstwa Zdrowia, gdy to spytało o chęć uczestnictwa w programie doposażenia SOR-ów kraju. Jak mówi minister Szumowski, tak właśnie stało się we Włocławku, tymczasem z podobnej pomocy skorzystały inne placówki w regionie.

Anna Gembicka zwracała po raz kolejny uwagę na to, że władze województwa, nie przywiazują należytej wagi do rozwoju Szpitala Spejalistycznego.

Szczegóły w materiale wideo:

Komentarze (1)


DYREKTOR SZPITALA (2018-10-19 20:13:52) Zgłoś do moderacji
Szanowni Państwo, Niniejszym informujemy, że w dniu dzisiejszym w godzinach wczesnopołudniowych przed bramą Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, odbyła się kolejna konferencja prasowa, w której udział wzięli kandydat na prezydenta miasta Włocławek, Pan Jarosław Chmielewski, Pani Poseł Joanna Borowiak oraz tym razem Pan Minister Zdrowia Łukasz Szumowski. W związku z faktem, iż po raz kolejny Pan Jarosław Chmielewski i Pani Poseł Joanna Borowiak prowadzili w ramach kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości konferencję na tle Szpitala przekazując zupełnie nieprawdziwe, a wręcz kłamliwe informacje, których celem jest deprymowanie dokonującego się rzeczywistego postępu modernizacyjnego i technologicznego Szpitala i wprowadzanie opinii publicznej w błąd, nie mogę pozostać obojętny. Działanie takie jest ewidentnym działaniem na szkodę włocławskiego Szpitala, urągające jego pracownikom zaangażowanym w pozytywne działanie na rzecz Szpitala oraz działaniem bijącym w zaufanie, którym obdarzyli nas leczący się tu pacjenci. Najbardziej zaskakującym jest jednak fakt, że dzieje się to z jednoczesnym udziałem przedstawicieli Rządu RP, którzy ku mojemu ogromnemu zdziwieniu firmują takie zachowanie tutejszych polityków. Jest niedopuszczalnym, aby Minister Zdrowia, reprezentujący, w myśl KONSTYTUCJI, wszystkich Polaków, wszystkich pacjentów i wszystkich pracowników służby zdrowia przyjechał w dniu dzisiejszym do Włocławka, stanął pod bramą Szpitala, brał czynny udział w konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości w ramach trwającej kampanii wyborczej i firmował kłamstwa przekazywane przez POLITYKÓW reprezentujących jedną tylko partię. Zaskakującym w szczególności jest to, że nasz Minister Zdrowia, nie znalazł nawet chwili czasu, aby wejść na teren Szpitala, przywitać się z Pracownikami lub złożyć gospodarską wizytę Pacjentom. Pomijam fakt, że przebywający w tym czasie na terenie Szpitala Dyrektor nie został poinformowany o wizycie Ministra i nie została złożona mu wizyta celem przynajmniej zdementowania lub potwierdzenia nieprawdziwych informacji przekazywanych przez polityków PiS. Jest to naganne działanie, systematycznie powtarzające się w tej kampanii wyborczej, działające na szkodę włocławskiego Szpitala. Należy też zadać pytanie czy była to wola Pana Ministra, czy decyzja lokalnych polityków PiS. W trakcie konferencji prasowej ponownie padł zarzut, że Szpital nie skorzystał z możliwości pozyskania dofinansowania w zakresie wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, co podczas w/w wypowiedzi uznano za naganne. Niniejszym przedkładamy prawdziwe informacje w powyższym temacie, otóż Szpital otrzymał dotację w wyniku udziału w konkursie nr POIS.09.01.00-IP.04-00-007/16 ogłoszonym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego i uzyskał środki na realizację zadania p.n. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku – wyposażenie SOR”, o wartości całkowitych środków kwalifikowanych w wysokości 6.685.890,00 zł, przy czym w tym kwota samej dotacji to 5.683.006,50 zł. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że w roku 2017 i 2018 Szpital wziął udział w 8 projektach unijnych, w wyniku których uzyskał środki samych tylko dotacji na wartość: 87.661.659,87 zł.(!) dla realizacji zadań inwestycyjnych, w tym zakupów nowego sprzętu medycznego oraz przebudowy z rozbudową budynków Szpitala o łącznej wartości: 130.592.193,50 zł!! Jak widać tylko na powyższym przykładzie nieprawdziwe i nie potwierdzone żadnymi faktami informacje przekazywane podczas konferencji polityków PiS- Pana Jarosława Chmielewskiego i Pani Poseł Joanny Borowiak zarówno dzisiaj, z udziałem Ministra Zdrowia Łukaszem Szumowskim, jak i kilka dni wcześniej, z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Szefa Rady Mediów Narodowych, Krzysztofa Czabańskiego, czy podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, Janusza Cieszyńskiego, na tle Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku są działaniami oburzającymi, gdyż godzą w dobre imię Szpitala jak i interesy Pacjentów i Pracowników. Takim działaniom, zarówno ze strony lokalnych polityków Prawa i Sprawiedliwości jak i Ministra Zdrowia jestem zmuszony powiedzieć zdecydowane NIE!!!!! Z poważaniem Marek Bruzdowicz Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Dodaj swój komentarz