Trampolina 2 - program dla młodzeży

2018-09-05 11:22:44, Maciej Kowalczyk

Pod tą nazwą kryje się program skierowany do młodzieży, objętej sądowym środkiem wychowawczym.

Jak informuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wsparcia Społecznego „Aditus” z Włocławka rozpocznie realizację projektu, pn. „Trampolina 2” w ramach Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt „Trampolina 2” to działanie nastawione na praktyczne rozwiązanie złożonych problemów młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym, którego celem jest wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz