Ratusz pyta o małą architekturę i reklamy

2018-07-16 08:58:20, Maciej Kowalczyk

Na swojej stronie internetowej włocławski Urząd Miasta umieścił ankietę dotyczącą reklam i obiektów małej architektury w przestrzeni miejskiej.

Opublikowanie ankiety, to jeden z elementów realizacji uchwały Rady Miasta z 6 lutego 2018r. w sprawie wyznaczenia kierunków działań w zakresie ochrony krajobrazu miejskiego.

Celem sondażu w formie ankiety jest poznanie potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie reklam i małej architektury, co może w konsekwencji skutkować podjęciem działań w zakresie stworzenia standardów reklam i małej architektury na terenie miasta Włocławek.

Ankieta w formie on-line będzie aktywna do dnia 15 września 2018r, a dostępna jest pod tym adresem

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz