Ptaki i nietoperze pod ochroną! Przypomina GDOŚ

2018-07-12 09:55:15, Maciej Kowalczyk

Ptaki i nietoperze w naszym sąsiedztwie to zwierzęta pod ochroną i prawo zabrania ich zabijania, okaleczania, płoszenia, niepokojenia, niszczenia ich siedlisk – miejsc rozrodu, wychowu młodych, schronień, utrudniania dostępu do nich. Naruszenie tych zakazów jest wykroczeniem i podlega karze grzywny, a nawet aresztu - przypomina Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Jak zatem postępować żeby nie zagrażać ptakom? GDOŚ apeluje: Jeśli mieszkasz na terenie spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, interesuj się ogłoszeniami o zaplanowanych remontach, by móc odpowiednio wcześniej zareagować. Reaguj, gdy widzisz, że ptakom lub nietoperzom może stać się krzywda. Powołanie się na obowiązujące prawo może okazać się wystarczające do przerwania prac zagrażających zwierzętom i dokończenia robót bez kolizji z przepisami.
Zrób zdjęcia i zadzwoń na policję, jeśli rozmowa z przytoczeniem przepisów prawa nie przyniesie efektu. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska radzi też, jak przeprowadzić prace modernizacyjne zgodnie z prawem, a jednocześnie bezpiecznie dla ptaków i nietoperzy.

Co jeśli sami planujemy remont budynku i obawiamy się, by nie zaszkodzić zwierzętom. GDOŚ przygotował kilka wskazówek.

1. Zaplanuj prace na czas, który będzie bezpieczny dla ptaków lub nietoperzy

To jest szczególnie ważne. W zależności od planowanego zakresu robót, część z nich, a nawet całość, można zrealizować w czasie, który będzie bezpieczny dla ptaków lub nietoperzy. Prac remontowych zwykle nie planuje się z dnia na dzień, więc warto uwzględnić, że w remontowanym budynku mogą mieszkać chronione zwierzęta.

2. Dowiedz się czy i jakie gatunki zwierząt zamieszkują budynek oraz czy są w nim miejsca, które w przyszłości mogą zostać przez nie zajęte

Planując wcześniej prace remontowe można w odpowiedniej porze roku (w okresie rozrodu ptaków i nietoperzy czy okresie zimowania nietoperzy) dokonać tzw. inwentaryzacji przyrodniczej. Powinna być ona wykonana przez osobę z wiedzą z zakresu biologii i ekologii gatunków.
3. Zabezpiecz miejsca występowania zwierząt i wystąp o odpowiednie zezwolenie

Jeśli przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza wykaże obecność miejsc, które mogą zostać zajęte przez ptaki lub nietoperze (w szczególności szczeliny w elewacji i przestrzeń stropodachu), należy je we właściwym czasie (np. po zakończeniu okresu rozrodu ptaków, po okresie zimowania nietoperzy) zabezpieczyć przed możliwością ich zajęcia przez zwierzęta w kolejnym sezonie.
4. Zachowaj czujność

Nawet w przypadku, kiedy ekspert nie stwierdzi obecności gatunków chronionych w trakcie inwentaryzacji przyrodniczej, a potencjalne miejsca zostaną zabezpieczone przed zasiedleniem przez zwierzęta, może się zdarzyć, że w trakcie prac jakiś gatunek ptaka przystąpi do rozrodu w remontowanym obiekcie. Należy o tym poinformować wykonawcę prac i ustalić tryb postępowania w takiej sytuacji, np. kogo zawiadomić, jakie czynności wykonać lub od jakich się wstrzymać.

I najważniejsze - zrób coś ponad:

Ptaki i nietoperze to sprzymierzeńcy ludzi w walce z uciążliwymi owadami. Po zakończonym remoncie - korzystając z rozstawionych rusztowań – warto zastanowić się nad zawieszeniem kilku skrzynek lęgowych dla jerzyków, wróbli czy nietoperzy. Zwierzęta z pewnością odwdzięczą się zjadając owady.

 

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz