PCK przeciwko przemocy

2018-07-03 14:19:08, Maciej Kowalczyk

„Zamień przemoc w pomoc” - tak nazywa się program współfinansowany ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizowany przez Odział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Celem głównym projektu jest przygotowanie opiekunek PCK do umiejętnego reagowania na obserwowane zjawiska przemocy wobec osób starszych, w tym głównie przemocy fizycznej, ekonomicznej oraz psychicznej.
Projektem zostanie objętych 30 sióstr PCK. Grupa odbędzie szkolenia z zakresu zagadnień przeciwdziałania przemocy, wiedzy o istniejącym systemie i obowiązujących procedur na poziomie lokalnym.
Pełna informacja na ten temat: http://cop.wloclawek.pl/2018/06/pck-realizuje-projekt-zamien-przemoc-w-pomoc/ lub w biurze OR PCK, przy ul. Zduńskiej 14 lub pod numerem telefonu 54 231 46 56 wew. 41.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz