Zamknij X
Zamknij [X]

Konsultacje społeczne ws. rewitalizacji do 13 czerwca

2018-06-11 08:25:40, Maciej Kowalczyk

Urząd Miasta czeka na opinie o projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji Konsultacje społeczne projektu uchwały prowadzone będą do 13 czerwca.

Jak zawsze w ramach konsultacji, zbierane są uwagi, opinie i propozycje w postaci papierowej i elektronicznej za pomocą formularza konsultacyjnego:

- drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.wloclawek.pl

- drogą korespondencyjną lub osobiście na adres Urząd Miasta Włocławek Wydział Rozwoju Miasta, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi ustne można przekazać w: Kawiarni Obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9, od poniedziałku do piątku w godz. od 11.00 do 18.00, w soboty w godz. od 11.00 do 16.00 oraz w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, pok. 206 w poniedziałek, środę i czwartek w godz. od 7.30 do 15.30, wtorek od 7.30 do 17.00, piątek od 7.30 do 14.00.

Formularz konsultacyjny dostępny jest na stronie podmiotowej miasta w Biuletynie Informacji Publicznej, na oficjalnej stronie Gminy Miasta Włocławek www.wloclawek.pl, na stronie rewitalizacja.wloclawek.eu, a także w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” i w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, pok. 206.

Pełna informacja na ten temat, wraz ze szczegółowymi materiałami, dostępna jest m.in. pod adresem: http://www.wloclawek.pl/pl/artykul/77/8696/rozpoczynamy-konsultacje-spoleczne-projektu-gminnego-programu-rewitalizacji-miasta-wloclawek-na-lata-2018-2028 

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 diagnozuje problemy najstarszej części Włocławka, zakłada cele strategiczne i operacyjne, wskazuje konkretne projekty i przedsięwzięcia dla najbardziej istotnych sfer życia mieszkańców.

W sferze społecznej, która skupiać się będzie głównie na przywróceniu mieszkańcom poczucia sprawczości, zaplanowanych jest 27 przedsięwzięć na kwotę 22 454 137 zł. W sferze gospodarczej, skierowanej na pobudzenie i wsparcie przedsiębiorczości lokalnej, przewidzianych jest 9 przedsięwzięć na kwotę: 3 227 264 zł. Zadaniem kolejnych 11 przedsięwzięć będzie ukształtowanie w centrum Włocławka przyjaznej przestrzeni i poprawa jakości powietrza - tu dedykowana kwota wynosi 11 923 000 zł. I w końcu w sferze technicznej, której celem jest stworzyć godziwy standard techniczny, zaplanowanych jest 17 przedsięwzięć na kwotę: 197 380 148 zł. Łącznie mamy więc 64 przedsięwzięcia, w tym 92 projekty na kwotę: 234 984 549 zł.

Informacja na ten temat: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,ponad_milionow_zlotych_na_propozycje_w_gpr_,306.html

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz