Gminny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek. Przygotowujemy się do konsultacji społecznych projektu

2018-05-16 13:44:54, Maciej Kowalczyk

22 maja ruszą konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 - 2028.

Konsultacje społeczne projektu uchwały prowadzone będą w okresie od 22 maja 2018 r. do 13 czerwca 2018 r. w formie:

- otwartego spotkania konsultacyjnego w dniu 5 czerwca 2018r. r. o godz. 17.00 w Starej Remizie przy ul. Żabiej 8 we Włocławku; zbierania uwag, opinii i propozycji w postaci papierowej i elektronicznej za pomocą formularza konsultacyjnego:
- drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.wloclawek.pl
- drogą korespondencyjną lub osobiście na adres Urząd Miasta Włocławek Wydział Rozwoju Miasta, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek w godzinach pracy Urzędu.

- zbierania uwag ustnych w: kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9, od poniedziałku do piątku w godz. od 11.00 do 18.00, w soboty w godz. od 11.00 do 16.00 oraz w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, pok. 206 w poniedziałek, środę i czwartek w godz. od 7.30 do 15.30, wtorek od 7.30 do 17.00, piątek od 7.30 do 14.00.

Formularz konsultacyjny dostępny będzie od dnia 22 maja 2018 r. na stronie podmiotowej miasta w Biuletynie Informacji Publicznej, na oficjalnej stronie Gminy Miasta Włocławek www.wloclawek.pl, na stronie rewitalizacja.wloclawek.eu, a także w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” i w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, pok. 206.

 

Pełna informacja na ten temat: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,obwieszczenie_prezydenta_miasta_wloclawek_,285.html

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz