Rewitalizacja to także aktywizacja zawodowa!

2023-01-31 05:38:10, Q4.pl

Aktywizacja zawodowa mieszkańców jest filarem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 (GPR). Jedną z instytucji działającą w tym zakresie jest Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku (PUP), który w ramach GPR realizuje 3 projekty.

W ramach projektu Aktywizacja zawodowa mieszkańców w IV kwartale 2022 r. (PUP) objął wsparciem 22 osoby zamieszkałe w obszarze rewitalizacji.

6 osób skorzystało z oferty szkoleniowej urzędu i wzięło udział w szkoleniach: florysta, eksploatacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1KV, pracownik sprzedaży internetowej, nowoczesny sprzedawca, opiekun osoby starszej lub niepełnosprawnej.

W w/w okresie 20 osób podjęło pracę (4 osoby, które rozpoczęły udział w projekcie w IV kw.- w tym 2 osoby, które zostały skierowane na prace społecznie użyteczne do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na stanowisko robotnik gospodarczy; 16 osób to osoby, które zostały objęte wsparciem wcześniej, a zatrudnienie podjęły w IV kwartale 2022 r.). Ponadto, 1 osoba została skierowana na staż na stanowisko sprzedawca do pracodawcy.

W IV kwartale 2022 r. w ramach projektu Mobilny punkt konsultacyjno-doradczy doradcy PUP udzielili porad 15 osobom, które miały na celu rozpoznanie, jakiej pomocy potrzebują osoby bezrobotne. 8 osób skorzystało z porad indywidualnych, 3 osoby skorzystały z porady indywidualnej i porady grupowej, 2 osoby skorzystały z porady grupowej, 2 osoby skorzystały z porady indywidualnej, porady grupowej i grupowej informacji zawodowej.

Ponadto w Kawiarni Obywatelskiej Śródmieście Cafe odbyło się 6 dyżurów doradców zawodowych w celu umożliwienia jeszcze lepszego dotarcia do oferty PUP.

W ramach projektu Tu mieszkam – tu pracuję w IV kw. 2022 r. 6 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. 5 osób, które otrzymały dotacje nie zamieszkuje na obszarze objętym rewitalizacją, ale zdecydowały się prowadzić tam swoją działalność. 1 osoba mieszka i prowadzi działalność na terenie objętym rewitalizacją.

Jak informuje PUP, dotacje zostały przyznane na następujące rodzaje działalności: sklep stacjonarny oraz sprzedaż internetowa artykułów dla pszczelarzy i produktów pszczelarskich, sprzedaż własnoręcznie wykonanych kompozycji florystycznych i gotowych produktów oraz usługi dekoracji wnętrz materiałem florystycznym, stylizacja paznokci, gabinet psychologiczny; usługi fryzjerskie i pozostałe zabiegi kosmetyczne, usługi fryzjerskie.

Pełna informacja na ten temat: https://rewitalizacja.wloclawek.eu/aktualnosc-2821-aktywizacja_zawodowa_w_ramach_gpr.html

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz