Już w sobotę na stadionie OSiR odbędzie się Olimpiada Hefajstosa

2018-06-06 09:34:57, Maciej Kowalczyk

Olimpiada Hefajstosa „SPORT ŁĄCZY POKOLENIA – OLIMPIADA Hefajstosa” przypada w szczególnym momencie. Jest organizowana w roku 2018, tj. w roku, w którym przypada setna rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Sportowcy pełnosprawni i niepełnosprawni pragną uczcić ten historyczny i patriotyczny moment – informuje organizator wydarzenia, Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Eurointegracja”.

Olimpiada Hefajstosa odbędzie się 9 czerwca na stadionie OSiR, rozpoczęcie o godz. 10.00.

W ramach zawodów przewidziano m.in.: skoki, biegi i rzuty oraz gry i zabawy ruchowe dla osób, które nie będą się widziały w konkurencjach lekkoatletycznych. Konkurencje są tak przygotowane, że każda z osób niepełnosprawnych biorąca udział w olimpiadzie będzie mogła uczestniczyć przynajmniej w jednej konkurencji lekkoatletycznej lub w grach i zabawach. Każdy zawodnik otrzyma medal, upominek za udział w olimpiadzie. Najlepsi stanął na podium, zostaną wręczone im puchary oraz medale (złoto, srebro i brąz).

„SPORT ŁĄCZY POKOLENIA – OLIMPIADA Hefajstosa” będzie realizowana dla wszystkich z miasta Włocławek, (zawodnicy- trenerzy, opiekunowie, rodzice, zaproszeni goście, społeczeństwo lokalne, wolontariusze oraz sędziowie).

Będzie to wielkie wyzwanie dla naszego Stowarzyszenia.  Mamy nadzieję, że zaproponowany program olimpiady (nieco zmieniony w stosunku do lat poprzednich) znajdzie poparcie wśród startującej grupy osób, chcemy go bardziej urozmaicić i uatrakcyjnić. Zaprosimy do tego święta różne organizacje, stowarzyszenia, szkoły, które w swoich szeregach skupiają osoby sprawne i niepełnosprawne z różnym stopniem niepełnosprawności oraz inne placówki i osoby indywidualne niepełnosprawne z Włocławka.

Organizatorzy ”Eurointegracja” przewidują  konkurencje lekkoatletyczne takie jak: skoki, biegi i rzuty oraz gry i zabawy ruchowe dla osób, które nie będą się widziały w konkurencjach lekkoatletycznych. Konkurencje są tak przygotowane, że każda z osób niepełnosprawnych biorąca udział w olimpiadzie będzie mogła uczestniczyć przynajmniej w jednej konkurencji lekkoatletycznej lub w grach i zabawach. Każdy zawodnik otrzyma medal, upominek za udział w olimpiadzie. Najlepsi stanął na podium, zostaną wręczone im puchary oraz medale (złoto, srebro i brąz).

Stereotypowe postrzeganie osób niepełnosprawnych powoduje, że wciąż osoba niepełnosprawna jawi się jako osoba słaba, wycofana, kojarzona raczej z niepowodzeniem, wzbudzająca litość, jako mniej zaradna życiowo, często odrzucona i osamotniona. Niestety nadal w dzisiejszym świecie można spotkać się z takim postrzeganiem osób niepełnosprawnych. Warto zauważyć, że czasem osoby niepełnosprawne po prostu potrzebują pomocy, wsparcia jak każdy człowiek w pełni sprawny. Jak każdy człowiek osoba niepełnosprawna ma swoje marzenia i potrzeby samorealizacji, uznania, przynależności społecznej. Skutkiem niezaspokojonych potrzeb  jest alienacja społeczna osób niepełnosprawnych, frustracje, depresje. Dlatego WSN „Eurointegracja” wychodzi naprzeciw tym sytuacjom i stara się zaspakajać choć część potrzeb naszym beneficjentom.

 

PATRONAT HONOROWY

1.Prezydent Miasta Włocławek – Marek Wojtkowski

 

PATRONAT MEDIALNY

 1. Radio
 2. Telewizja
 3. Portale włocławskie

 

TERMIN Olimpiady

9 czerwca 2018  roku godz. 9.00 – 15.00

 

MIEJSCE Olimpiady

Teren: Obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji Włocławek  ( Stadion Piłkarsko-Lekkoatletyczny we

Włocławku ul. Chopina 8)

 

 

START

W grach i zabawach ruchowych – dzieci i młodzież mogą brać udział we wszystkich konkurencjach danej grupy startowej, również uczestnicy do 60  roku życia biorą udział we wszystkich konkurencjach, natomiast po 61 roku życia zawodnicy wykonują 3 wybrane przez organizatora konkurencje.

O zajętych miejscach decyduje  najwyższa ilość punktów w poszczególnych kategoriach

wiekowych.

 

W lekkiej atletyce – dwubój lekkoatletyczny zawodnicy wybierają  2 konkurencje, które

dadzą sumę punktów.

O zajętych miejscach decyduje najwyższa Ilość punktów w poszczególnych kategoriach

wiekowych.

 

KWALIFIKACJE GRUP SPORTOWYCH w LEKKIEJ ATLETYCE ORAZ GRACH I ZABAWACH

 

 • Grupa pierwsza: Dzieci sprawne i z niepełnosprawnością w wieku  7 –  12 lat (K/M)
 • Grupa druga :     Młodzież sprawna i  z niepełnosprawnością          13 –  18 lat (K/M)
 • Grupa trzecia: Pozostałe osoby z niepełnosprawnością  (K/M)

Kobiety – kategorie wiekowe

19 – 35 rok życia

36 – 45 rok życia

46 – 60 rok życia

powyżej 61 roku życia

 

Mężczyźni – kategorie wiekowe

19 – 35 rok życia

36 – 45 rok życia

46 – 60 rok życia

powyżej 61 roku życia

 

 • Grupa czwarta – dysfunkcja kończyn – na wózkach inwalidzkich  (K/M)
 • Grupa piąta – osoby niewidome i ociemniałe (K/M)

 

     KONKURENCJE STARTOWE – OLIMPIADY HEFAJSTOSA WŁOCŁAWEK –2018

LEKKA ATLETYKA

Dla wszystkich CHĘTNYCH uczestników  olimpiady z uwzględnieniem grup wiekowych

         Zawodnicy     7 -12 lat; 13 – 18 lat

 • bieg na dystansie 25 m (podział K/M)
 • bieg na dystansie 50 m (podział K/M)
 • bieg na dystansie 100 m (podział K/M)
 • rzut piłką lekarską (podział K/M)
 • skok w dal z rozbiegu (podział K/M)

           

        Zawodnicy 19 -35 lat; 36 – 45 lat, 46 – 60 lat, powyżej 61 roku życia

 • bieg na dystansie 50 m (podział K/M)
 • bieg na dystansie 100 m (podział K/M)
 • bieg na dystansie 400 m (podział K/M)
 • sztafeta 4×100 m (podział K/M)
 • skok w dal z rozbiegu (podział K/M)
 • pchnięcie kulą / kobiety – 3 kg, mężczyźni – 4 kg / (podział K/M)

 

KONKURENCJE STARTOWE – OLIMPIADY HEFAJSTOSA WŁOCŁAWEK – 2018

 GRY i ZABAWY

KONKURENCJE dla wszystkich uczestników olimpiady  z uwzględnieniem grup

    wiekowych:

    Wszystkie konkurencje do 60 lat;  powyżej 61 roku życia –  3 konkurencje wybrane przez

organizatora (oprócz na wózkach)

 

   1 KONKURENCJA

 1. Piłkę trzymając w dłoniach (p. koszykowa) slalom między chorągiewkami, zakończone

rzutem do  kosza /2 x/. Liczbę zdobytych punktów stanowi ilość celnych rzutów (celny

rzut 1pkt).    W tej konkurencji można zdobyć 2 punkty.

   2 KONKURENCJA 

 1. Rzuty kółeczkami gumowymi na pięcio-ramiennik (3 razy)

Zawodnik wykonuje 3  próby, liczy się suma punktów z pięcio-ramiennika.

3 KONKURENCJA 

 1. Ustawione 4 pudła jeden za drugim, 3 – rzuty woreczkami do pudeł: wybór pudła zależy

od zawodnika. Każdy celny rzut 1 pkt . Ilość celnych rzutów  stanowi ilość zdobytych

punktów. W tej konkurencji można zdobyć 3 punkty.

   4 KONKURENCJA 

 1.   Zbijanie figur  (1 pkt za zbicie)  zbijanie woreczkiem –  (3 razy)  Tak jak w kręglach.

W tej konkurencji można zdobyć 3 punkty.

   5 KONKURENCJA 

 1. Duża bramka. Rzut piłką do wiszących na tablicy obrazów. (liczą się pkt z tablicy) – 3

rzuty

   6 KONKURENCJA 

 1.   Slalom między płotkami trzymając piłkę koszykowa przed sobą w czasie 15 sek.

Ilość miniętych bramek  stanowi  ilość zdobytych pkt.

   7 KONKURENCJA 

 1. Slalom z piłką lekarską 1 kg toczoną ręką po podłożu między pachołkami. Czas

trwania  konkurencji 15 sek.  Liczba miniętych pachołków stanowi liczbę zdobytych

punktów.

8 KONKURENCJA 

 1. Unihock – zawodnik wykonuje 3 strzały na bramkę z odległości 3 m, za każdy dobry

strzał zawodnik  otrzymuje 1 punkt.   W tej konkurencji można zdobyć 3 punkty.

 ZGŁOSZENIA NA Olimpiadę

1.Każdy zawodnik może być zgłoszony maksymalnie do dwóch konkurencji ( jednej konkurencji biegowej i jednej technicznej) oraz sztafety. Do gier i zabaw mogą być zgłoszeni zawodnicy, którzy nie wezmą udziału w lekkiej atletyce.

 1. Zgłoszenia (listy imienne z rocznikiem i wypisaną konkurencją sportową) należy przesłać na adres: Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Eurointegracja” 87-800 Włocławek, ul. Chopina 10/12 lub e-mail b.schwarz@wp.pl; lub tel. 781-786-701
 2. Ostatecznym terminem weryfikacji zgłoszeń, uzasadnionych zmian w składzie grupy oraz uzupełnienia brakujących dokumentów jest odprawa przed zawodami ( w dniu 9.06.2018r., godz. 9.00 – 9.20)

 

 NAGRODY

 • Przewidziane dyplomy dla wszystkich grup uczestniczących w Olimpiadzie Hefajstosa,
 • Puchary, medale za miejsca na podium w dwuboju lekkoatletycznym z uwzględnieniem grup wiekowych,
 • Puchary, medale za miejsca na podium w grach i zabawach z uwzględnieniem grup wiekowych,
 • Puchary za miejsca od I – V za masowość „Masowy udział”
 • Nagrody dla wszystkich uczestników Olimpiady Hefajstosa (koszulka z nadrukiem oraz medal za uczestnictwo

Projekt Sport łączy pokolenia - Olimpiada Hefajstosa realizowany jest ze środków Fundacji ANWIL dla Włocławka

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz