Zamknij [X]

Kolejna kamera w zasobach systemu monitoringu wizyjnego miasta.

2018-05-08 13:27:56, Maciej Kowalczyk

W dniu 07.05.2018 r. dzięki uprzejmości, zaangażowaniu i wsparciu finansowym kierownictwa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku Straż Miejska otrzymała kamerę, dzięki której zostanie rozszerzony zasięg działania systemu monitoringu miasta.

Obecnie analizowane jest miejsce alokacji nowego punktu kamerowego na podstawie posiadanych danych statystycznych Straży Miejskiej oraz współpracy z Komendą Miejską Policji.
Zakup nowej kamery sfinansowany przez MPWiK we Włocławku jest wynikiem współpracy pomiędzy miejską spółką i Strażą Miejską w kontekście szeroko pojętego trendu ekologicznego. Warto w tym miejscu przypomnieć o pracy, którą włożyli strażnicy miejscy z „Eko-patrolu” w 2017 roku podczas kontroli ponad 7 tysięcy nieruchomości pod kątem przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz