Wyjątkowa wycieczka w pierwszy dzień wiosny

2019-03-21 15:40:27, Maciej Kowalczyk

Włocławskie przedszkolaki pierwszy dzień wiosny świętowali wyjątkowy sposób odwiedzając Ujecie Wody na Krzywych Błotach. To jednak nie jedyna okazja do takich odwiedzin już jutro bowiem przypada światowy dzień wody.

W ramach obchodów dzieci i młodzież z włocławskich szkół zwiedzali Ujęcie Wody „Krzywe Błota”. Gdzie zostali wprowadzeni w tajniki pozyskiwania i uzdatniania wody, która płynie w naszych kranach. Na uczestników również czekały niespodzianki i drobne upominki.

Warto przypomnieć że Światowy Dzień Wody to –święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992, obchodzone corocznie 22 marca. Powołane zostało w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Jeneiro w Brazylii, w ramach Agendy 21. Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.
Włocławska kranówka ma wiele walorów. Jest klarowna, nie posiada zanieczyszczeń pochodzenia organicznego, metali ciężkich, związków toksycznych. Jest dobrze zmineralizowana. A co najważniejsze nie jest chlorowana!

Woda ujmowana jest we Włocławku za pomocą studni głębinowych z trzech ujęć wody: Krzywe Błota (19 studni), Zawiśle( 4 studnie), Zazamcze (5 studni) Woda surowa wydobywana jest ze studni głębinowych i podlega procesowi oczyszczania na stacji uzdatniania.

Na Krzywych Błotach, największej w mieście stacji uzdatnianie wody odbywa się w procesie tzw. aeracji czyli napowietrzania, co powoduje usunięcie gazów ( dwutlenku węgla, siarkowodoru). Proces ten zwiększa zawartość tlenu stwarzając tym samym warunki do utleniania związków żelaza i manganu do postaci pozwalającej na ich usunięcie w procesie filtracji.

"Woda po aeracji trafia do zbiorników kontaktowych gdzie następuje tzw. przetrzymywanie wody.” - wyjaśnia Agata Borowicz- Świątkowska, kierownik ujęcia wody „Krzywe Błota”.

Trwa to około godzinę. Następnie pompy II stopnia podają wodę na filtry ciśnieniowe zamknięte. Filtracja odbywa się za pomocą 20 filtrów ze złożem katalitycznym. Proces ma na celu obniżenie zawartości żelaza i manganu.

Woda poprzez pompy II stopnia kierowana jest do tzw. zbiornika wody czystej następnie za pomocą pomp III stopnia wtłaczana jest do sieci wodociągowej pod odpowiednim ciśnieniem dociera do włocławian.

Jakość wody jest kontrolowana poprzez certyfikowane laboratorium MPWiK i Sanepid zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Woda we Włocławku spełnia wszystkie normy określone przez Ministra Zdrowia, Dyrektywy UE i WHO ( Światową Organizację Zdrowia). Włocławska kranówka dostarczana przez MPWiK jest w pełni bezpieczna.

(Informacja prasowa MPWiK)

Fotorelacje


Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz