Ulegną zmianie obwody wyborcze

2018-04-21 07:12:59, Maciej Kowalczyk

Część zmian wynika z unormowań ustawowych, w tym dostosowaniem lokali dla osób niepełnosprawnych. Ponadto zmieniły się granice niektórych obwodów wyborczych.

Szykuje się sporo zmian w kwestii obwodów wyborczych.

Rada Miasta 27 marca podjęła uchwałę o okręgach wyborczych i teraz jest zobowiązana żeby w ciągu miesiąca od daty podjęcia tej uchwały podjąć uchwałę o obwodach głosowania. – jak mówi dyrektor Biura Rady Miasta Włocławek Małgorzata Feliniak.  

 

Komisja nr 8 mieszcząca się w MOPR zostanie przeniesiona do Centrum Kultury Browar; komisja nr 9 z Gimnazjum przy ul. Staszica przeniesiona zostanie do Zakładu Aktywności Zawodowej; komisja nr 9 z dawnego Gimnazjum nr 14 przy ul. Leśnej przeniesiona zostanie na stadion miejski. Również dwie siedziby komisji mieszących się w budynku spółdzielni przy ul. Broniewskiego przeniesione zostaną odpowiednio do przedszkola nr 30 i przedszkola nr 32 przy ul. Kaliskiej. Wcześniejsza komisja mieszcząca się w budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przeniesiona zostanie do Zespołu Szkół Muzycznych.

Również na os. Zazamcze komisja z II LO przy ul. Uroczej przeniesiona zostanie do Przedszkola Publicznego nr 25 przy ul. Rajskiej, a komisja z Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Inowrocławskiej przeniesiona zostanie do Inkubatora.

Kolejne zmiany dotyczy mieszkańców ul. Uskok i Nad Zalewem, którzy dotychczas głosowali w Zespole Szkół Nr 11 przy ul. Papieżka, teraz będą głosowali w Zespole Szkół Nr 8 przy ul. Willowej.

Mieszkańcy ul. Brzegowej zostaną przepisani z obwodu 24 do obwodu 25, zatem dalej będą głosować w Zespole Szkół nr 8 ale przyporządkowani będą do innego obwodu.

Na wniosek mieszkańców ul. Celulozowej, będą oni głosować w Szkole Podstawowej nr 2 (dotychczas w Zespole Szkół nr 11).

 

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz