XLII sesja Rady Miasta Włocławek. Retransmisja

2018-04-17 18:37:48, Maciej Kowalczyk

Publikujemy retransmisję z XLII sesji Rady Miasta Włocławek, która odbyła się we wtorek 17 kwietnia br.

Porządek obrad XLII sesji Rady Miasta Włocławek

1. Sprawy organizacyjne.
a/ otwarcie sesji
b/ stwierdzenie quorum
c/ przyjęcie protokołu z obrad XLI sesji
d/ zmiany do porządku obrad XLII sesji.

2. Informacja Prezydenta Miasta z działalności miasta w okresie międzysesyjnym.

3. Projekt uchwały w sprawie przyznania w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej w mieście Włocławek za 2017 rok”.

6. Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2018 .

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu przyznawania stypendium Prezydenta Miasta Włocławek dla uzdolnionych uczniów szkół z terenu miasta Włocławek.

8. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku Szkoły Policealnej dla Młodzieży i likwidacji Szkoły Policealnej dla Młodzieży wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku, dla której organem prowadzącym jest Miasto Włocławek.

9. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włocławku Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 i likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włocławku, dla której organem prowadzącym jest Miasto Włocławek.

10. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku Szkoły Podstawowej i likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku, dla której organem prowadzącym jest Miasto Włocławek.

11. Projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania.

12. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania projektu zmian do Statutu Miasta Włocławek.
13. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

14. Informacje i komunikaty.

15. Zamknięcie obrad.

Fotorelacje


Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz