Program „Umiem Pływać” dla dzieci z Brześcia Kujawskiego

2018-03-13 15:17:06, Q4.pl

Po raz pierwszy gmina Brześć Kujawski przystąpiła do programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”.

Projekt ten współfinansowany jest przez Ministerstwo Sporu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz gminę Brześć Kujawski. Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania oraz nakłada nacisk na edukację w zakresie bezpieczeństwa nad wodą. Koordynatorem projektu jest Kujawsko – Pomorski Związek Pływacki.

Nauka pływania odbywa się na Krytej Pływalni „Plusk” w Radziejowie.  Obecnie w zajęciach uczestniczą 3 grupy dzieci ze szkół podstawowych w Wieńcu, Brzeziu oraz Zespołu Szkół Nr 2 w Brześciu Kujawskim. Jesienią naukę rozpocznie kolejna grupa maluchów z SP Nr 1 w Brześciu Kujawskim. Dzięki projektowi, przez 10 tygodni uczniowie nabędą i udoskonalą umiejętności pływania, a także zdobędą kolejne stopnie sprawnościowe. 

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz