III sesja Rady Miasta za nami

2024-05-28 16:17:00, Q4

We wtorek 28 maja odbyła się III sesja Rady Miasta. Radni rozmawiali miedzy innymi o miejskim programie ochrony środowiska.

Przedmiotem obrad sesji były uchwały w sprawie: - przyjęcia Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy do 2026 roku dla Miasta Włocławek; - przyjęcia Programu ochrony środowiska na lata 2024-2027 z uwzględnieniem perspektywy do 2030 roku dla miasta Włocławek; - przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023; - wyznaczenia przedstawicieli Gminy Miasto Włocławek do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.

Radni podjęli również uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2024 rok, uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2042.

Fotorelacje


Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz