Współpraca żołnierzy 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT i 4 pułku chemicznego

2024-05-21 15:15:58, Q4

Żołnierze 83 batalionu lekkiej piechoty w Grudziądzu ukończyli wspólne zajęcia z instruktorami z 4 pułku chemicznego z Brodnicy. Rozpoznanie skażeń chemicznych i promieniotwórczych oraz sposoby ich likwidacji to tylko niektóre ze zrealizowanych zagadnień.

Sposób wykorzystania maski przeciwgazowej MP-6, przeznaczenie i budowa filtracyjnej odzieży ochronnej (FOO-1) czy indywidualnego pakietu likwidacji skażeń (IPLS) to podstawy żołnierskiego rzemiosła, których każdy terytorials uczy się na szkoleniu podstawowym. Szkolenie z chemikami z Brodnicy było okazją do przypomnienia tych zagadnień, ale co najważniejsze umożliwiło naukę i przećwiczenie nowych umiejętności.

Zajęcia ukierunkowano na poznanie przyrządów do rozpoznania skażeń chemicznych i promieniotwórczych, a także sprzętu do odkażania. Do tego celu wykorzystano m.in. instalację rozlewczą do likwidacji skażeń (IRS-2C), czy Indywidualny Zestaw Samochodowy (IZS).

Zajęcia ze specjalistami z pułku chemicznego są dużą korzyścią dla żołnierzy ochotników, ponieważ w strukturze brygady znajdują się stanowiska dla żołnierzy przewidzianych do rozpoznania i likwidacji skażeń. Praktyczne zdobywanie wiedzy i doświadczenia od żołnierzy, którzy zajmują się tym od lat to najlepszy sposób nauki, którego nie zastąpią zajęcia teoretyczne.

Jest to również istotne z punktu widzenia zarządzania kryzysowego, za którego niemilitarną część w resorcie obrony narodowej od momentu wejścia w życie Ustawy o Obronie Ojczyzny (22.04.2022 r.) odpowiada WOT. Nabywane umiejętności pozwolą na potencjalne wsparcieinnych jednostek z regionu w razie konieczności likwidacji skażeń. Jest to istotne w przypadku potencjalnego kryzysu. Żołnierze WOT udowodnili już umiejętność szybkiego szkolenia się i przejścia do działania przy licznych dekontaminacjach, które wykonywali w województwie kujawsko-pomorskim podczas pandemii koronawirusa.

Ostatnie zajęcia są kolejnym przykładem owocnej współpracy pomiędzy terytorialsami i żołnierzami 4 pułku chemicznego. Od 2019 r. żołnierze cyklicznie wspierają się przy organizacji kursów przetrwania SERE – Survival, Evasion, Resistance, Extraction (sztuka

przeżycia, unikanie, opór, odzyskanie). Dzięki temu województwo kujawsko-pomorskie zyskuje coraz więcej świetnie wyszkolonych żołnierzy, którzy w razie potrzeby są gotowi nieść pomoc lokalnej społeczności.

(inf. prasowa 8.K-PBOT)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz