Miejscowy plan będzie udostępniony do wglądu.

2024-05-15 10:23:01, Q4

W dniach od 22 maja 2024 r. do 24 czerwca 2024 r. w Urzędzie Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kościuszki, Okrzei, Wroniej, Al. Chopina, Warszawskiej wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 czerwca 2024 r. (wtorek) w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 we Włocławku (sala nr 5 - parter), o godzinie 15.30.

Ewentualne uwagi do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu będzie można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lipca 2024 r.

Pełna informacja na ten temat znajduje się pod linkiem.

(inf. prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz